ENERGI

Vil ha gasskraft på Østlandet

- Vi ønsker et gasskraftverk i området Grenland - Østfold. Vi ser for oss at det bygges i tilknytning til eksisterende industri slik at det er mulig å utnytte spillvarme i prosessanlegg ved siden av, sier prosjektleder i innovasjonssenteret for gass i Norsk Hydro, Hilde Tonne.

Ifølge Tonne vil Norge og Sverige ha en energimangel på 45 TWh i 2015.

- Regjeringens mål om å etablere 10 TWh med alternativ kraft fra fornybare energikilder innen 2010, vil ikke dekke behovet. Vi må bygge gasskraft innen den tid. Norsk Hydro anser at 45 prosent av det økte kraftbehovet må dekkes av gasskraft.

Staten må subsidiere

Tonne foretrekker å se det skandinaviske energimarkedet under ett. Det største behovet for gasskraft vil være i Sverige. Norsk Hydro har derfor sett på mulighetene for å etablere en gassrørledning fra norsk sokkel til Grenland og vestkysten av Sverige. De har antatt en kapasitet på rundt 5 milliarder Sm 3 i året eller 55 TWh. - Et slikt rør vil koste rundt 5,5 milliarder kroner. Dersom røret bare skulle føres til Grenland, koster det 3,5 - 4 milliarder kroner, sier hun.

Forutsetningen for kundene er at energiprisen til distribusjonsselskap eller industri som forbruker blir den samme som i enden ved Emden, Zeebrügge og Dunkerque. For å få til en slik ordning, må eierne av Gassled, dvs. rørledningssystemet på norsk sokkel, subsidiere røret.

- Vi tror ikke at eierne av Gassled er villige til å subsidiere en rørledning til Grenland eller Sverige. Den økonomiske risikoen ved et slikt prosjekt er for stor. Derfor mener vi at staten må inn å dekke kostnadene for gassledningen til Grenland og østlandsområdet.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.