INDUSTRI

Vil ha Fundo ryddet

HÅPER FORTSATT: Hybridfelgens "far" Einar Aasen (t.v.) håper fortsatt at den patenterte felgen kan produseres i Høyanger. Her sammen med Sindre Fossum i Fundo Wheels.
HÅPER FORTSATT: Hybridfelgens "far" Einar Aasen (t.v.) håper fortsatt at den patenterte felgen kan produseres i Høyanger. Her sammen med Sindre Fossum i Fundo Wheels.

Det er gått tre måneder siden felgfabrikken Fundo i Høyanger gikk konkurs. Fremdeles står utstyret og støver ned i lokalene, og ingen ny aktivitet er på plass.

– Det må komme en avklaring om det blir produksjon av hybridfelgen her eller ikke, det er det kommunale kravet, sier Høyanger-ordfører Kjartan Longva.

– Vi vil helst produsere hybridfelgen her. Men hvis det ikke går, vil vi helst ha ryddet Fundo-lokalene for å sette i gang med andre ting. Vi har interessenter som ønsker dette, men har ikke hus, sier Longva.

Vil ha ryddet lokalene

Høyanger kommune ønsker at forholdene blir lagt til rette for en industri- og næringspark, og da trenger de Fundo-lokalene.

– Fundo er 21 000 kvadratmeter. Problemet er at lokalene er proppfulle av utstyr, støpemaskiner, smelteovner, roboter, lakkanlegg. Hvis noe annet skal inn, må det jo ryddes, sier Longva.

Patentet ikke solgt

Men dersom utstyret skal bort, må eierne finne noen som vil ha det. Det har vært vanskelig.

Hybridfelgen som det kostet Fundo 200 millioner kroner å utvikle, er ennå ikke solgt.

– Interessen er stor, men betalingsevnen er ikke fullt så stor, sier Einar Aasen, som sto bak utviklingen av den patenterte hybridfelgen.

– Foreløpig er det europeiske firmaer vi har kontakt med, men i disse tider er det ikke lett å finansiere ny teknologi, sier Aasen.

Han er hyret inn av Innovasjon Norge for å holde orden på de tekniske sidene ved patentet, men har ikke noe med forhandlingene å gjøre.

Ønsker å selge utstyret

Innovasjon Norge eier patentet på hybridfelgen og råder over Fundos lokaler, mens leasingselskapene SG Finans og DNB NOR Finans eier mye av utstyret i lokalene.

– Vi som panthavere har drevet et oppryddingsarbeid og startet salget av anlegget, sier kredittdirektør Nils Roald i Innovasjon Norge, som forteller at det så langt bare er solgt en del mindre komponenter.

– Det er en del av vår ambisjon at det skal komme ny aktivitet i anleggene der. Om det blir hjulproduksjon eller andre ting, får tiden vise. Men det er vi selvfølgelig interessert i, sier Roald.

Håper på 110 millioner

Innovasjon Norge forventer ikke å få dekket det de har utestående gjennom salget av hybridfelgen. Fundo hadde 110 millioner kroner i gjeld da konkursen kom.

– Skulle man få mer enn 110 mill. kroner, er långiverne meget fornøyde, sier Nils Roald, som ikke blir overrasket om prisen blir lavere.

Håper på Høyanger-drift

Hybridfelgens «far» Einar Aasen håper patentet blir i Høyanger.

– Det er flere muligheter. En er å selge og flytte produksjonen til utlandet. En annen er at vi fortsetter i Høyanger, sier Aasen.

– Du har fremdeles et håp om at patentet blir i Norge?

– Ja, et håp er det, sier Einar Aasen.

– Lite sannsynlig

Innovasjon Norge mener mulighetene for å beholde produksjon i Høyanger ble dramatisk svekket etter at driften ved Fundo stanset i vår.

– Vi jobber langs andre og mer sannsynlige løsninger, sier Nils Roald i Innovasjon Norge.

Det er nå 205 arbeidsledige i Høyanger, i stor grad tidligere Fundo-ansatte. To tredjedeler av dem har ennå ikke kommet seg i ny jobb, ifølge ordføreren.

Han ønsker ny aktivitet raskest mulig.

– Vi kan ikke akseptere at Fundo blir puttet i en møllpose, sier Longva.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.