Vil ha bredbånd til alle

Vil ha bredbånd til alle
Her i Norge er regjeringen snart i mål med lovnadene om "breiband til alle". Nå vil EU ha en slik regel lovpålagt. Bilde: Colourbox.com

Regjeringen har lovet at vi skal ha 99,8 prosent bredbåndsdekning i Norge innen utgangen av 2008.

Det plasserer oss i det øverste toppsjiktet i verden. I EU-landene er ikke situasjonen like god.

Les også: Bredbåndsdekningen øker fortsatt

Bredbånd til folket

I gjennomsnitt har bare 36 prosent av unionens husholdninger tilgang til høyhastighetsnett, og selv i store Internett-land som Tyskland og Italia mangler 12 prosent tilgang. Det vil EU-kommisjonen nå gjøre noe med, skriver BBC.– Høyhastighetsinternett er inngangsbilletten til IT-samfunnet, og et nødvendig kriterie for økonomisk vekst. Dette er grunnen til EU-kommisjonens policy om å gjøre bredbånd tilgjengelig for alle europeere innen 2010, sier Viviane Reding, EUs telekom-kommisjonær.Kommisjonen skal nå lage en rapport som går gjennom telekom-tjenestene i de ulike landene.

Les også:

Fastlinjer

I dag er kravet at alle som vil ha det, skal ha tilgang til elementære telefontjenester.Det dekker produksjon av telefonkataloger, tilgang til betalingstelefoner, spesielle tiltak for mennesker med funksjonshemninger eller lav inntekt, og tilgang til fastlinjer for lokale, nasjonale og internasjonale samtaler.I tillegg kreves det at fastlinjene må være av en såpass grei kvalitet at de tillater ”fungerende Internett-tilgang”, uten at det betyr bredbånd. I Storbritannia er dette tolket til svimlende 28,8 kbps, skriver BBC.Studien skal blant annet finne ut om oppringt internett er tilstrekkelig i dagens krevende nett-hverdag.

Les også:

Innspill

Kommisjonen inviterer nå telefirmaer, myndigheter og borgere til å komme med innspill, og satser på å ha klart et forslag innen 2009.En mulig lov er planlagt innen 2010.

Les mer om: