BYGG

Vil ha bedre EU-veier

BEDRE VEIER: Innbyggerne i de fleste EU-landene ber myndighetene om å forbedre veiene. Dette bildet er fra nye E6 ved Kolomoen i Hedmark.
BEDRE VEIER: Innbyggerne i de fleste EU-landene ber myndighetene om å forbedre veiene. Dette bildet er fra nye E6 ved Kolomoen i Hedmark. Bilde: Anders Haakonsen
Truls Tunmo
11. aug. 2010 - 12:39

Alkohol, fart og manglende bruk av setebelte oppfattes som de største trafikksikkerhetsutfordringene i Europa.

Til tross for dette anbefaler innbyggerne i et flertall av medlemslandene myndighetene å forbedre veiinfrastrukturen når det gjelder myndighetenes trafikksikkerhetsinnsats i eget land.

Dette kommer frem i en ny meningsmåling i EU, Eurobarometeret for trafikksikkerhet.– Positivt

– Undersøkelsen viser at europeerne erkjenner viktigheten av sikre veier selv om de mener hovedproblemene er knyttet til alkoholbruk, fart og beltebruk.

Det er positivt at europeerne ser bedre veier som en integrert og svært viktig del av trafikksikkerhetsinnsatsen, sier Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for Veitrafikken til Teknisk Ukeblad.Europabarometer

Hovedresultatene fra Eurobarometeret, med over 25 000 respondenter fra hele Europa, ble offentliggjort i Brussel den 20. juli 2010.

I den representative undersøkelsen går det frem at Europeerne vil at medlemslandenes trafikksikkerhetsinnsats styrkes.Alkohol verst

Ser man alle de 25 000 respondentene under ett, viser undersøkelsen at ni av ti europeere (94 %) anser alkoholpåvirket kjøring som det største trafikksikkerhetsproblemet, mens åtte av ti (78 %) anser fart som det største problemet.

– Et flertall av respondentene (52 %) mener medlemslandene burde fokusere på bedre infrastruktur som første eller andre prioritet.

Bedre lovverk og lik innsats overfor egne og utenlandske borgeres trafikkforseelser vektlegges også, sier Femoen.Setebelteproblem i Syden

Manglende bruk av setebelte ble ansett som et stort trafikksikkerhetsproblem i større grad av innbyggerne i Kypros, Italia, Frankrike, Spania og Hellas (84 – 89 %).

I Irland og Sverige derimot mente under halvparten av innbyggerne (47 %) at manglende bruk av belte var et stort problem.EU-kampanje

Eurobarometere er gjennomført på oppdrag fra EU-kommisjonen som en del av en pågående kampanje for å redusere antall trafikkulykker over hele EU.

Undersøkelsen offentliggjøres sammen med nye planer for å gjøre EUs veier enda sikrere.

Les mer om: