ENERGI

Vil ha bedre elkontroll

– Tenk deg om bilverkstedet under EU-kontrollen på bilen din sier seg fornøyd med å ha sjekket bremsene ved å se at bremsepedalen er på plass! Dessverre er det slik mange elektriske installasjoner blir testet og målt i dag. Det sier elektroingeniørene Dag Rune Øverdal og Magne Barli til Teknisk Ukeblad. De arbeider med måleteknikk og måleinstrumenter hos måleinstrumentleverandøren Elit AS.

Etter deres mening har ikke elektromontører og -installatører tilstrekkelig kunnskap og bevissthet om hva forskrifter og normen NEK 400 faktisk sier. I hvert fall mangler eierne av elinstallasjonene, det vil si huseierne, slik kunnskap, og de sitter med det endelige ansvaret. Ifølge Øverdal og Barli kreves ikke så mye tid og penger til for å gjennomføre gode sikkerhetskontroller på elektriske lavspenningsanlegg.

Deler bekymringen

Også Produkt- og elektrisitetstilsynet er bekymret over sikkerhetsnivået knyttet til bruk av elektrisitet. Antall dødsfall ved branner forårsaket av elektrisitet ligger på mellom 15 og 20 hvert år, og det er særlig eldre personer som mister livet i disse brannene.

Branner forårsaket av elektrisitet fører til årlige utbetalinger fra forsikringsselskapene på ca. 600 millioner kroner. Rundt halvparten av utbetalingene skyldes branner forårsaket av uforsiktig eller feilaktig bruk av elektriske apparater. Tilsynet påpeker at aldring av elektriske anlegg i boliger antas å bli et stadig voksende problem. Mer elektrisk utstyr i boliger og økt strømbelastning innebærer også økt brannfare. Produkt- og elektrisitetstilsynet minner om at installasjoner må vedlikeholdes og fornyes i takt med strømforbruket og antatt levetid.

Høyt tempo

– I dag betaler huseieren regningen og tar for gitt at det elektriske anlegget er i orden. Vi ønsker at bransjen skal få opplæring i hvordan enkelt og rimelig måleutstyr kan benyttes for å sjekke kvaliteten på et elektrisk anlegg. Montørene og installatørene må lære hvordan de skal tolke måleresultatene. Det er på høy tid at vi innfører rutiner på sjekk av elektriske anlegg i hus på samme måte som vi nå har vent oss til å EU-kontrollere bilparken vår, sier Øverdal og Barli.

De to elektroingeniørene tror høyt tempo er årsaken til at bransjen ikke har tatt den nye forskriften inn over seg. Folk i installasjonsfirmaene synes ikke de har tid til å sette seg ordentlig inn i regelverket. – Bare spør bransjen hvor ofte de utsteder en samsvarserklæring til brukeren etter utført jobb! Denne kvalitetssikringen med testrapport og måledata tar det under en time å gjennomføre for en enebolig hvis en har den rette opplæringen. Ofte vil en slik test vise feil som bransjen i dag bruker mye tid for å få rettet opp.

Første håndbok

Øverdal og Barli mener forsikringsselskapene bør komme sterkere inn på banen og virkelig belønne de som har testet, oppdatert og sikret sine elektriske installasjoner. Samtidig retter de oppmerksomheten mot det store antall jordfeil som finnes i dag. – Dårlig jord er årsaken til mange personskader i dag, sier de.

Verken Øverdal eller Barli synes de hadde tilstrekkelig opplæring i måleteknikk på yrkesskolen, teknisk fagskole eller på ingeniørskolen. Derfor har de skrevet en målehåndbok for Nelfo og El-forlaget.

– Formålet er å bidra til å styrke kunnskapen i måleteknikk og på den måten styrke kontrollen i elektriske installasjoner. Vi går gjerne sammen med andre aktører og organisasjoner for å heve kompetansen blant installatører og montører. Hvis vi med det kan forhindre tragiske branner, gjør vi en nyttig innsats for samfunnet, sier Dag Rune Øverdal og Magne Barli.

Les mer om: