ARBEIDSLIV

Vil giftmerke klær

– Vi er veldig skeptiske til bromerte flammehemmere. Kjemikaliene har mange likhetstrekk med PCB, og kan være et like alvorlig miljøproblem, sier Christine Karlsen, kjemiker ved miljøorganisasjonen Bellona.

- Særlig bekymret er vi over at stoffene brukes mye i klær og møbler, som ikke går inn i noen form for returordning. Det er heller ingen merking som viser om produktene inneholder bromerte flammehemmere, hevder Karlsen.

Må fjernes

Bellona mener at bromerte flammehemmere som PBDE må fases ut snarest. Alternative flammehemmere må finnes så fort som mulig, og alle produkter som inneholder kjemikaliene må merkes.

Miljøorganisasjonen er også bekymret over hva som skjer med flammehemmere i elektroniske produkter som fjernsynsapparater og datamaskiner som går inn i returordningen.

– Flammehemmere er en miljøparameter man må få kontroll på i gjennvinningsprosessen, sier Karlsen.

Alternativer kommer

En rekke alternative flammehemmere er under utvikling, men kun bromerte flammehemmere kan gi plast den høyeste graden av brannsikkerhet, hevdet Dr. Herbert Fisch, teknologi- og miljødirektør for en europeisk forening for plastprodusenter i Europa – APME, under et internasjonalt elektronikk- og plastseminar nylig.

Utvikling av nye systemer som møter alle krav inkludert toksiologisk prøving og dokumentasjon kan ta 3-5 år, mener Hewlett-Packards nordiske miljøsjef, Hans Wendschlag.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.