ARBEIDSLIV

Vil gå i takt

Det går frem av rapporten fra en arbeidsgruppe med representanter fra hovedstyrene i Norges ingeniørorganisasjon (NITO) og Norske Sivilingeniørers Forening (NIF). Arbeidsgruppen har drøftet muligheten for utvidet faglig samarbeid mellom organisasjonene.

– NIF og NITO har sammenfallende interesser på en rekke områder. Ved å samarbeide tettere ønsker vi å oppnå effektiviseringsgevinst og større gjennomslagskraft. Målet er å få større tyngde og innflytelse overfor opinion, medier og myndigheter og bedre tilbud til våre medlemmer, sier hovedstyremedlem Bjørn Laastad i NIF.

Koordinere

Ingeniørorganisasjonene har i dag parallelle og ressurskrevende aktiviteter på flere områder. Når det gjelder rekruttering til teknologiske studier, bruker NIF og NITO vel 1,7 millioner kroner og cirka to årsverk hver. Nå skal rekrutteringsarbeidet koordineres for å heve kvaliteten, og bedre mulighetene for finansiell støtte og politisk gjennomslag.

NIF og NITO gir ofte hver sine høringsuttalelser til offentlig myndigheter med svært like synspunkter. – Uttalelsene vil få større tyngde dersom ingeniørmiljøene står sammen og vi unngår dobbeltarbeid, sier fagsjef Bjørn Olsen i NITO.

Felleskurs

Både NIF og NITO har de siste par årene slitt med å skaffe nok deltakere til enkelte kurs og konferanser. Til tider har den enes arrangement kvalt den andres. – Vi henvender oss til de samme miljøene, og vi bruker gjerne de samme ressurspersonene, sier Olsen.

Fagutvalgene i de to organisasjonene legger nå en slagplan for å få til flere fellesprosjekter, felles markedsføring – blant annet en felles kurs- og konferansekatalog – og samarbeid om blant annet nettbaserte kurs- og konferansetilbud. – Sammen kan vi gi et bedre tilbud til våre medlemmer og få ned kostnadene, sier Bjørn Laastad.

Arbeidsgruppen skisserer i sin rapport flere måter å organisere et slikt samarbeid på, blant annet ved å etablere et felles Ingeniørenes kompetansesenter. – Dette er en interessant modell. Men på nåværende tidspunkt har vi valgt ikke å anbefale en formell sammenslåing av kurs- og konferansevirksomheten i de to foreningene, fremholder Laastad.

Ingeniørlobby

Arbeidsgruppen foreslår videre at NIF og NITO etablerer en ingeniørlobby for å fremme aktuelle saker som begge foreningene er opptatt av. Koordinerte utspill, utredninger og medieopptredener og felles lobbying overfor myndighetene er blant de foreslåtte tiltakene. Arbeidsgruppen mener også det er hensiktsmessig at NIF og NITO styrker samarbeidet med andre foreninger og institusjoner.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.