Vil forske mer på strøm-tele

I et intervju med Ny Teknik sier programsjef Stefan Montin at Elforsk har finansieringen klar under forutsetning av at det også bevilges statlige midler til forskningen. Hvorvidt så skjer, er foreløpig noe usikkert. Prosjektet vil uansett ikke komme i gang før til høsten.

Flere kraftselskaper i Sverige har testet teknikken i mer enn et år. Sydkraft tilbyr også kommersielt tilbud på bredbåndsabonnement over strømnettet. Svenskene innrømmer likevel at mange problemer gjenstår å løse, blant annet problematikken omkring elektromagnetiske forstyrrelser, som også har vært et tema i Teknisk Ukeblads spalter den seneste tiden.

Et annet problem svenskene ønsker å se på, er hvilken overføringskapasitet en viss strekning egentlig har. Målet er å utvikle pålitelige modeller for dette, hvor også elektromagnetiske forstyrrelser inngår som en parameter.

- Det er viktig at vi har forskerkompetanse på dette feltet innen landets grenser slik at vi kan stille, og forhåpentlig også svare på, de mer grunnleggende spørsmål rundt teknikken når de dukker opp, sier Montin.

Dersom prosjektet kommer i gang, vil det bli ledet av Göran Lindell ved institutionen för informationsteknologi ved Lunds tekniske høgskole.