Vil fornye symbolbruken

Yara skal gjøre det enklere å få oversikt over alarmer.

Vil fornye symbolbruken
Overingeniør Sveinung Riis forteller at et element for å bedre operatørenes arbeidssituasjon er en grundig gjennomgang av symbolbruken i kontrollrommene.

Yara i Porsgrunn har i dag fem kontrollrom som er fulltids bemannet og ett som er bemannet på deltid. Operatørene skal sørge for at fabrikken blir utnyttet maksimalt, de skal ha kontroll med kvalitet og sikkerhet.

– Mengden informasjon operatørene må forholde seg til har økt kraftig, og dyktige operatører er viktige, sa overingeniør Sveinung Riis, da han holdt innlegg på Ifeas seminar om alarmhåndtering og kontrollromsløsninger.

Les om: Forbereder fremtidens kontrollrom

For mange alarmer å forholde seg til

Mengden av alarmer kan også være en utfordring, og i kritiske situasjoner kan operatørene bli utsatt for uakseptabelt stress. Nå har Yara startet et prosjekt som skal bidra til å forbedre arbeidssituasjonen.

– Vi spurte oss om operatørene har de beste verktøyene for å utføre jobben. Det førte til at vi har begynt å se på prosessbildene våre. Det må bli enklere å se alarmene og å skille dem fra hverandre.

Alarmsymbolene kombineres

Riis forteller at symbolbruken var for ensidig og for like i både farge og form. I Porsgrunn har Yara to forskjellige systemer, Emerson DeltaV og Foxboro (når Schneider Electric). Det skal de fortsette med, men de to systemene skal i større grad enn i dag få felles symboler.

Det er ikke noe lite prosjekt å endre symbolene.

– Det vil nok ta noen år før vi er helt i mål, sa Riis.