Vil følge opp Forskningsmeldingen

Det vil bli en kraftig skuffelse dersom regjeringen ikke foreslår økte bevilgninger for 2001. Fra KrF vil vi peke hvor viktig det er å følge opp forslagene fra Hervik-utvalget slik at man stimulerer næringslivet til å øke sin FoU-innsats. Uten en slik styrking av næringslivets innsats vil vi ikke klare målene om gjennomsnittlig OECD-nivå. Samtidig må de offentlige bevilgningene økes, både grunnforskningsinnsatsen på universitet og høyskoler og de næringsrettede bevilgningene. KrF har ambisjoner om å følge opp Forskningsmeldingen. Økte avsetninger til Forskningsfondet kan hjelpe på opptrappingen selv om avkastningen her skal komme som et tillegg til ordinære bevilgninger.

Arne Lyngstad

Nestleder i KUF-komiteen (KrF)

Les mer om: