pyrolyse koks trekull

Vil erstatte fossilt koks med trekull ved hjelp av pyrolyse

En ny teknikk gjør det mulig å bytte ut svært miljøfiendtlig fossilt koks med trekull, noe som vil gi betydelige utslippsreduksjoner fra prosessindustrien.

Gerrit Surup har tatt doktorgrad på bruk av fornybart trekull i metallurgisk industri. Her foran pyrolyseenheten, reaktorovn til høyre og oppsamling av pyrolyseolje i rør øverst i bildet.
Gerrit Surup har tatt doktorgrad på bruk av fornybart trekull i metallurgisk industri. Her foran pyrolyseenheten, reaktorovn til høyre og oppsamling av pyrolyseolje i rør øverst i bildet. (Foto: UIA)

En ny teknikk gjør det mulig å bytte ut svært miljøfiendtlig fossilt koks med trekull, noe som vil gi betydelige utslippsreduksjoner fra prosessindustrien.

  • energi

Koks har i utgangspunktet egenskaper som gjør det bedre egnet i prosessindustrien enn trekull. Ved Universitetet i Agder har forskerne arbeidet i flere år, i samarbeid med industriklyngen Eyde, for å utvikle teknikker som kan endre egenskapene i trekull slik at trekull får lignende egenskaper som koks. Dette kommer fram av den ferske doktorgraden til Gerrit Ralf Surup, som handlet om bruk av fornybart trekull i metallurgisk industri.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå