Vil erstatte fossilt koks med trekull ved hjelp av pyrolyse

En ny teknikk gjør det mulig å bytte ut svært miljøfiendtlig fossilt koks med trekull, noe som vil gi betydelige utslippsreduksjoner fra prosessindustrien.

Vil erstatte fossilt koks med trekull ved hjelp av pyrolyse
Gerrit Surup har tatt doktorgrad på bruk av fornybart trekull i metallurgisk industri. Her foran pyrolyseenheten, reaktorovn til høyre og oppsamling av pyrolyseolje i rør øverst i bildet. Foto: UIA

Koks har i utgangspunktet egenskaper som gjør det bedre egnet i prosessindustrien enn trekull. Ved Universitetet i Agder har forskerne arbeidet i flere år, i samarbeid med industriklyngen Eyde, for å utvikle teknikker som kan endre egenskapene i trekull slik at trekull får lignende egenskaper som koks. Dette kommer fram av den ferske doktorgraden til Gerrit Ralf Surup, som handlet om bruk av fornybart trekull i metallurgisk industri.