MARITIM

Vil bruke teknologi for skipsinspeksjon til å finne sykdom i folk

– Vi ser at det er stor likhet i arbeidsflyten på skip og på sykehus.

Slik ser den foreløpige bildedatabasen ut.
Slik ser den foreløpige bildedatabasen ut. Kollasje: Sintef
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

En programvare som automatisk finner groe og avskallet maling på skipsskrog, kan etter hvert bli brukt til å finne polypper og sykdommer i mennesker. Det er i hvert fall det langsiktige målet til Ragnvald Ottelei, daglig leder i Posicom. 

Sammen med Sintef og en rekke andre partnere er han involvert i et forskningsprosjekt som går ut på å utvikle en kunstig intelligens (KI) som kan brukes til å automatisere undervannsinspeksjoner av skip. Etter hvert er planen å ta løsningen til helsesektoren.

– Vi ser at det er stor likhet i arbeidsflyten på skip og på sykehus. I helsesektoren sender man for eksempel kameraer inn i kroppen for å kunne se ting på video. På samme måte sender man kameraer under vann for å se etter ting på skip. Og etterpå lages det en rapport som viser funnene, sier Otterlei, som er prosjekteier for forskningsprosjektet.

Automatiserer løsning

Selskapet har tidligere utviklet en programvare som gjør at folk kan manuelt bokmerke i videoer og få en rapport basert på det de har markert. Løsningen ble først utviklet for bruk på sykehus og deretter til skipsinspeksjoner.

– Vi trodde at maritim industri kunne ha nytte av et lignende system som vi allerede hadde utviklet for sykehus. Etter hvert så vi at leverandører av inspeksjonstjenester kunne bli et forretningsområde og valgte å teste dette nærmere i maritim næring, sier han.

Gjennom forskningsprosjektet skal bokmerkingen automatiseres for den maritime næringen. Deretter ser han for seg at den kan tas tilbake til sykehusene igjen.

Løsningen kan bli spesielt nyttig for å analysere videoer fra såkalt kapselendoskopi, en metode der pasienten spiser en kamerapille som filmer tarmen fra innsiden, og der videoen gjerne varer i syv til åtte timer – helt til pillen kommer ut igjen.

– Jeg tror ikke det er mange som er så interessert i å se gjennom opptakene av denne videoen. Derfor er det interessant å kunne analysere disse bildene automatisk, sier Otterlei.

F. v. Sintef-forskerne Brian Elvesæter og Maryna Waszak og Posicoms Ragnvald Otterlei. Skjermbilde: Arne Fenstad

Flere domener

I første omgang er planen å utvikle systemet for effektiv skipsinspeksjon. Sintef og en rekke andre partnere skal i løpet av sommeren ferdigstille en KI-løsning som skal kunne testes på skip. Problemet er at det er få bilder fra under vann som kan brukes til å trene opp KI-en.

Ifølge Sintef-forsker Maryna Waszak, som leder det tekniske arbeidet, blir forskningsprosjektets bildedatasett det første offentlige datasettet for undervannsinspeksjoner av skip som kan brukes til å utvikle kunstig intelligens. Til nå består den av 1800 bilder som har blitt markert med ulike defekter som kan oppstå på skipsskrog. Det er betydelig færre bilder enn i databaser med bilder fra land.

– Det er mange utfordringer med å analysere bilder tatt av droner under vann. På overflaten har man kommet mye lengre, noe som blant annet har ført til at robotstøvsugere klarer å danne seg et bilde av omgivelsene sine. Vi prøver å få til noe av det samme under vann, sier Waszak.

– Løsningen er ikke bygget for å brukes kun av maritim næring, men også for å brukes i andre domener, sier Sintef-forsker Brian Elvesæter som er prosjektleder for prosjektet LIACi (Lifecycle Inspection, Analysis and Condition information system).

Et stykke fram i tid

Forskningsprosjektet startet i 2021 og skal avsluttes i 2023. Totalt 21 millioner kroner skal brukes, hvorav 11,8 millioner kommer fra Forskningsrådet. NTNU, DNV, Vuvi, Kongsberg Ferrotech og Island Offshore Management deltar sammen med Posicom og Sintef.

Skipsinspeksjonselskapet Vuvi, som TU tidligere har skrevet om, har allerede tatt i bruk den manuelle bokmerkingsløsningen. Fra sensommeren skal de etter planen teste den automatiserte løsningen som utvikles hos Sintef.

Løsningen for helsesektoren ligger lengre fram i løypa, ikke minst fordi det er mange personvernhensyn å ta.

– Et mirakel kan skje, men løsningen for helsesektoren er trolig noe som kommer etter at dette forskningsprosjektet er avsluttet, sier Otterlei.

Les også

Les mer om: