KRAFT

Vil bruke 220 milliarder på havvind

KRONER I VINDEN: En storstilt satsing på offshore vindkraft vil koste mangfoldige milliarder. Men regjeringspartiene deler olje- og energiminister Åslaug Hagas visjon.
KRONER I VINDEN: En storstilt satsing på offshore vindkraft vil koste mangfoldige milliarder. Men regjeringspartiene deler olje- og energiminister Åslaug Hagas visjon.Bilde: SWAY
Jannicke Nilsen
26. mai 2008 - 15:00

Havvind-rapporten

  • Energirådet har utredet nasjonal verdi av en storstilt satsing på vindkraft til havs, og hva som skal til for å stable en slik satsing på beina.
  • Bakteppet er EUs storsatsing på fornybar energi, og europeeres behov for å grønn energi i årene som kommer.
  • Rapporten konkluderer blant annet med at Norge bør ha tilgang på 40 TWh fornybar energi innen 2025, hvorav halvparten fra havvind.
  • Satsingen kan redusere CO2-utslippene med 10 millioner tonn, noe som nesten tilsvarer de totale CO2-utslippene fra veitrafikken i dag.
  • Norge, som allerede er store på vannkraft og offshore teknologi, bør ha et fortrinn både som leverandør av utstyrs og tjenester, samtidig har vi Europas beste vindressurser.
  • Norge bør ha bygget 3-5 store havvindparker innen 10-15 år, i tillegg til et kraftnett som kan overføre inntil 60 TWh fornybar energi fra Norge til Europa.
  • Bak rapporten står topptunge representanter fra EBL, Statnett, Norsk Industri, Statoil/Hydro, Statkraft og Scatec, med NVE og OED som observatører.

Innen 10-15 år bør Norge ha bygget 3-5 store havvindparker og et kraftnett, et såkalt supergrid, som kan overføre inntil 60 TWh fornybar energi fra Norge til Europa.

Norge bør ha tilgang til 40 TWh fornybar energi i 2020-2025, hvorav halvparten bør komme fra offshore vindkraft.

Det er noen av konklusjonene i en ny rapport som Energirådet overleverer til olje- og energiminister Åslaug Haga i dag.

Størst potensial

Energirådet fikk i oppdrag å utrede nasjonale verdi av en storstilt satsing på vindkraft til havs, og hva som skal til for å stable en slik satsing på beina.

Bakteppet er EUs storsatsing på fornybar energi, og europeeres behov for å importere grønn energi i årene som kommer.

Havbasert vindkraft markerer seg som det området med størst potensial for å innfri EUs energimål, mener Energirådet. Norge, som allerede er store på vannkraft og offshore teknologi bør ha et fortrinn både som utstyrsleverandør, tjenester og ikke minst Europas beste vindressurser.

Dyr vindvisjon

Satsingen på offshore vind vil imidlertid koste. Med dagens kostnadsnivå på mellom 20 og 28 millioner kroner per installert MW, vil regningen komme på mellom 100 og 220 milliarder kroner.

Bare et supergrid i Nordsjøen, som må til dersom Norge skal kunne forsyne Europa med svingkraft, vil koste rundt 150 milliarder kroner.En krone

Dersom Hagas havvindvisjon skal realiseres, med næringsutvikling og krafteksport, må myndighetene gi støtte til teknologiutvikling på 1 krone per kWh, slår rapporten fast.

Bak rapporten står topptunge representanter fra EBL, Statnett, Norsk Industri, Statoil/Hydro, Statkraft og Scatec, med NVE og OED som observatører.

Flere forutsetninger

Skal en eventuell satsing lykkes, må en rekke forutsetninger på plass. Kappløpet mot eksisterende satsinger på havvind må blant annet starte allerede nå, om 3-4 år vil det være for sent for norsk industri å ta igjen forspranget, mener Energirådet.

Utbygging av infrastruktur i et marked Norge ikke er en del av, vil føre til at kontinentet ikke legger til rette for leveranser av offshore vindkraft fra Norge. Danmark startet blant annet utvikling av vindkraftproduksjon til havs på åttitallet.

Et regelverk for etablering og drift av vindkraft til havs må også på plass.

- Vi vil i løpet av det neste året legge fram et lovgrunnlag for offshore vindkraft, skriver Haga i et innlegg i Dagens Næringsliv i dag.

Les mer om: