OLJE OG GASS

Vil bremse Statoil i utlandet

Ole K. Helgesen
29. okt. 2009 - 20:01

Flåthen frykter at ordretørken for norsk leverandørindustri skyldes Statoils utenlandssatsing.

– Statoil sier at de holder igjen prosjekter på norsk sokkel på grunn usikkerheten rundt oljeprisen og manglende kapasitet og kapital. Men det er vesentlig mindre risiko knyttet til de utsatte prosjektene på norsk sokkel enn mange av de store satsingene de gjør ute, sier Flåthen til Teknisk Ukeblad.– Må prioritere Norge

Han understreker at leverandørindustrien er avhengig av at Statoil fortsatt prioriterer norsk sokkel.

Og han mener regjeringen må gripe inn dersom Statoils pengebruk i utlandet demper investeringene i Norge.

– Regjeringen må være opptatt av at Statoils internasjonale satsing ikke går utover det selskapet kan gjøre her hjemme. Hvis de ikke har kapasitet eller problemer med å finansiere norske prosjekter samtidig som de går inn i diskutable prosjekter ute, må Staten som eier gjøre noe.

– Dårlig lønnsomhet

På LOs oljepolitikkonferanse på Sola utenfor Stavanger fikk Statoils sjef for norsk sokkel, Øystein Michelsen, massiv kritikk for at selskapet holder igjen prosjekter.

Overfor Teknisk Ukeblad avviser han at selskapets utenlandssatsing har gått på bekostning av investeringene hjemme.

– Investeringene våre på norsk sokkel er på et historisk høyt nivå. Vi har som kjent utsatt enkelte prosjekter, men det er fordi vi har slitt med å finne lønnsomhet i dem. Og halvparten av de 50 milliarder kronene vi har hentet inn gjennom lån har gått til investeringer her hjemme.Selger lisenser

Bransjesjef i Norsk Industri, Rolf Hestnes, mener det er ting som tyder på at Statoil har overinvestert i utenlandsprosjekter.

– Vi ser at selskapet er i ferd med å selge seg ned i Peregrino-feltet i Brasil og de skal selge lisenser i Mexico-gulfen. Det vil nok prøve å styrke kapitalbasen sin.

Hestnes vil at oljeselskapene og leverandørene skal samarbeide tettere for å få fortgang på de norske prosjektene.

– Problemet for denne bransjen er at det tenkes kortsiktig og investeringene kommer i perioder. Dette skaper høyere kostnader og overkapasitet. Vi må sørge for å få mer forutsigbarhet ved å jobbe tettere sammen.

Lønnsomhet

Norsk Industri anslår at det er oljeinvesteringene på mellom 60 og 110 milliarder kroner er utsatt. Statoil og ConocoPhillips har de viktigste prosjektene.

LO og Norsk Industri mener det er merkelig at ikke finner lønnsomhet i prosjektene ettersom finanskonsernet Pareto i en undersøkelse blant 23 oljeselskap i høst fikk til svar fra flere at en oljepris på 55 dollar var grensen for lønnsom utbygging.

Les mer om: