KRAFT

Vil bli mer internasjonal

Den norske energisektoren skal trolig få sitt eget samarbeidsforum på lik linje med INTSOK og Maritimt forum.
Den norske energisektoren skal trolig få sitt eget samarbeidsforum på lik linje med INTSOK og Maritimt forum. Bilde: colourbox.com

En rapport utarbeidet av Energirådet, konkluderer med at energibransjen og myndighetene bør samarbeide om å øke energibransjens konkuransestyrke på det internasjonale markedet.

Forbilder

Energirådet anbefaler at et det etableres et samarbeidsprosjekt etter modell fra organet INTSOK i olje- og gassindustrien, og Maritimt forum i den maritime næringen.

INTSOK ble etablert i 1997 av myndighetene og norske olje- og gasspartnere, og er en motor for promotering av offshoreindustrien i utlandske markeder.

Konkurransekraft

Maritimt forum har en lignende funksjon,og driver også politisk lobbyvirksomhet for den marine næringen.

Energirådet mener et lignende samarbeidsprosjekt for energinæringen kan bidra til å øke konkurransekraften for den norske energinæringen på det internasjonale markedet.

- Sterkt behov

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen er positiv.

- Det er et sterkt økende behov for mer energi i verden. Ikke minst har klimadiskusjonen satt fokus på behovet for mer fornybar energi. Norsk energikompetanse har et stort potensial internasjonalt. Jeg er derfor svært glad for at energinæringen er positiv til å styrke samarbeidet for ytterligere å forsterke norsk energikompetanses stilling i utlandet. I et samspill mellom næringen og myndighetene kan vi øke slagkraften, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i en pressemelding.

Tre representanter

Samarbeidsrådet skal bestå av tre personer i startfasen, fortrinnsvis med representanter fra selskaper innenfor for de tre energikildene vann, vind- og solkraft.

- Innenfor fornybar energi internasjonalt er Norge svært anerkjent som en ledende vannkraftnasjon, men i de senere år har det også vokst frem ”nye” klynger innenfor solenergi og vindkraft. Offshore vindkraft har et stort og spennende potensial. Mitt klare mål er at dette nye samarbeidet skal skape flere arbeidsplasser og øke verdiskapingen i Norge, sier statsråden.

Prøvetid

Suksesskriteriet skal være at flere selskaper knytter seg til samarbeidet i løpet av en treårsfase.

Målet er å inkludere norske og utenlandske selskaper blant annet med produksjonsvirksomhet, i arbeidet.

Dersom samarbeidet blir vellykket, vil Energirådet at organet gjøres permanent.

Arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten har bestått av blant annet Statkraft, SN Power, Agder Energi og Norconsult, under ledelse av Per Otto Dyb, administrerende direktør i Siemens.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.