Vil beholde SOS på VHF

Norges Rederiforbund peker spesielt på kyst-, fiske- og lystbåtflåten, som ikke omfattes av nødkommunikasjonssystemet Solas/GMDSS. Slike skip har bare VHF 16 for å sende/motta nødmeldinger.

International Maritime Organisations radiokomité krever at skip som ikke omfattes av Solaskonvensjonen, men der skipets myndigheter likevel krever radio installert, skal ha system DSC for sending/mottaking av nødmeldinger på VHF 70.

Norske sjøfartsmyndigheter vil at man parallelt med innføringen av DSC, også etter 1. februar 2005 skal opprettholde kontinuerlig lyttevakt på VHF-kanal 16 i alle skip.