KRAFT

Vil avlyse EU-satsing på biodrivstoff

Svensk rapsåker. Mer jordbruksland for matproduksjon kan gå til rapsdyrking for å brukes til biodiesel. Det blir EU frarådet.
Svensk rapsåker. Mer jordbruksland for matproduksjon kan gå til rapsdyrking for å brukes til biodiesel. Det blir EU frarådet.

De fleste typer biodrivstoff skader miljøet mer enn det gagner.

Det er konklusjonen til en britisk, offentlig granskingskomite for miljøsaker, The House of Commons Environmental Audit Committee (EAC).

Uten standarder

EAC fraråder EU og den britiske regjeringen mot å gjennomføre sin storsatsing for å øke bruken av biodrivstoff, så lenge det ikke eksisterer robuste, pålitelige standarder som forhindrer at dyrket mark som blir brukt til matproduksjon.

Bekymringen går på at jorda i stedet blir brukt til dyrking av planter som brukes i drivstoffproduksjon, melder BBC.

Rapporten konkluderer også med at biodrivstoff generelt er en kostbar og ineffektiv måte å redusere klimagassutslipp, sammenlignet med andre tiltak.

Klimapakke

EAC-Konklusjonen kommer få dager før EU skal presentere sin overordnede klimastrategi som skal presentere hvordan EU-landene blant annet skal nå målet om å redusere klimagassutslippene med 20 prosent.

Et av EUs mål er at 10 prosent av drivstoffbruken i EU skal være basert på biodrivstoff innen 2020.

Ifølge BBC kommer EU til å innrømme at delmålet om å nå 5,75 prosent biodrivstoff innen 2010 ikke nås.

Den overordnede klimastrategien skal etter planen legges fram onsdag 23. januar.

Les også

9 x bedre enn biodiesel

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.