OLJE OG GASS

Viktig med større eier

MOT BEDRE TIDER: Harald Ulleberg, Hans Evald Henriksen og Frank Ellingsen tror det blir nødvendig å utvide virksomheten. - Vi ser økt interesse for våre produkter, sier Henriksen.
MOT BEDRE TIDER: Harald Ulleberg, Hans Evald Henriksen og Frank Ellingsen tror det blir nødvendig å utvide virksomheten. - Vi ser økt interesse for våre produkter, sier Henriksen.Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
29. aug. 2010 - 12:28

NOTODDEN: I 20 år har bedriften levert utstyr for å fjerne oksygen fra sjøvann med en teknologi opprinnelig utviklet av Hydro. I løpet av denne tiden har prosessen blitt optimalisert og størrelsene på prosessutstyret er redusert betydelig.

Gjennom de snart 20 årene Minox har eksistert har selskapet solgt og levert gjennomsnittlig litt over et anlegg i året.

– Vi ser at det bygges ut rundt 25 til 30 felt i året hvor det brukes vanninjeksjon for økt oljeutvinning. Vi tror på et stigende marked fordi miljøkravene til oljeproduksjonen blir stadig strengere. Vi ser at etterspørselen etter våre produkter stiger blant annet i Den mexicanske golfen og i Sørøst-Asia, sier markedssjef Hans Evald Henriksen.Tenker hjemme - bygger ute

I hovedsak eksporterer bedriften sine løsninger for fjerning av oksygen.

– Vi bygger så langt råd er våre anlegg i de landene hvor det skal installeres. Gjennom årenes løp har vi funnet gode samarbeidspartnere. Her fra Notodden er vår eksport hjernekraft, sier Henriksen.

For tiden arbeider det 10 personer i Minox.

– Siden vi er en del av en gruppe kan vi trekke på folk fra andre deler av gruppen. Vi har god erfaring med å bruke folkene fra Grenland Group i Sandefjord, men ser at vi etter hvert må øke bemanningen her dersom den økte interessen for våre produkter slår ut i økt aktivitet, sier teknisk sjef Harald Ulleberg.Hindre bakterier og korrosjon

Kun et fåtall steder brukes sjøvannet rått inn som injeksjonsvann for oljefelt. I de aller fleste tilfeller ønsker oljeselskapene å fjerne oksygenet fra sjøvannet for å redusere risikoen for at det dannes bakterier i reservoaret eller at det oppstår korrosjonsproblemer i brønnen.

Prinsippet ble i sin tid utviklet ved Norsk Hydros forskningsavdeling. Ved å blande inn nitrogengass (dekkgass) med minimalt oksygeninnhold i vannstrømmen, vil oksygenmengden i dekkgassen og sjøvannet utjevnes. Dermed "trekkes" oksygenet ut fra sjøvannet og inn i dekkgassen.

Dekkgassen renses så for oksygenet i en katalysator hvor det forbrennes sammen med metanol. Oksygenet trekkes ut fra nitrogenet som blir tilbakeført for en ny runde. Prosessen er lukket og kontinuerlig og gjøres over to trinn.

– Nitrogenet går i en lukket prosess. Avgassene fra katalysatoren er CO 2 og vann som sendes inn i det strippete sjøvannet, forteller Ulleberg.Svært lav konsentrasjon

En av de store utfordringene ved prosessen er målingene av oksygeninnholdet før og etter prosessen. Sjøvann har normalt et innhold av fritt oksygen på åtte ppm. Kravene fra oljeselskapene er at dette oksygeninnholdet skal ned under 10 ppb eller 0,01 ppm.

– Vi må måle dette kontinuerlig for å være sikre på at anlegget fungerer tilfredsstillende, sier Ulleberg.

En stor fordel ved Minox prosess er at den ikke er under trykk.

– Det betyr at vi kan tilpasse oss alle inn- og utløpspumper uten å gjøre store endringer i prosessen. Vi kan også ettermonteres i anlegg fordi det ikke er nødvendig å modifisere sjøvannpumpene. En annen fordel ar at anlegget er kjemikaliefritt. Det er ikke behov for skumdempingsmidler eller andre kjemikalier i det sjøvannet vi behandler, sier Ulleberg.

Han forteller at Minox også kan levere med annet utstyr.

– Ofte ønsker oljeselskapene å ha sulfatfjerning fra sjøvannet. Årsaken er at da hindres utfelling av bariumsulfat som ødelegger produktiviteten i reservoaret.Krever høyde

Minox leverer også ettrinnsløsninger, men det krever at høyden på anleggene økes.

Å utvikle teknologien til nye markeder er en viktig oppgave. Bedriften ser på mulighetene både for containirisering for landanlegg og på mulighetene på sikt for å kunne plassere et slikt oksygenfjerningsanlegg på havbunnen.

– Vi har stor tro på produktene fra Minox. Vi ser en betydelig vekst i markedet og skal bidra til å gi bedriften større muskler og dermed gjennomslagskraft. Kundeporteføljen er bra, med tunge internasjonale oljeselskaper som kunder. Disse referansene er viktige fordi de sprer informasjon, samt sikkerhet for at teknologien virker, sier teknologidirektør i Grenland Grou, Frank Ellingsen.

Les mer om: