SAMFERDSEL

Videofritt under Oslofjorden

Den lokale brannvernmyndighet kan i utgangspunktet fastsette sikringstiltak til vern mot brann. Styret i Søndre Follo brann- og redningsvesen krevde i oktober 2000 slik overvåking med alarm ved brann og røykutvikling.

DBE mener sikkerhetsnivået er akseptabelt fordi trafikken er liten. DBE forutsetter at Vegvesenet og brannvesenet på nytt tar opp saken, dersom trafikk eller tekniske forhold endrer seg. (lh)

Les mer om: