IKT

Video-Tandberg alene i USA

Noel Mattews og Frank Ekern presenterte broen mellom den tradisjonelle TV-kringkastingsverdenen og internettverdenen.

Kontinuerlig video (streaming video) og Video-på-bestilling (Video on demand) er kommende hete markeder som Tandberg Television vil inn i.

Streaming Media West hadde rundt 15000 besøkende.

Les mer om: