IKT

Video på mobilen

Et frimerkestort bilde kommer til syne på skjermen til Compaqs nye lomme-PC. Det viser en film, i farger. Bildene er ikke de beste, men så er overføringshastigheten via mobilnettet bare 14.4 kbit/s. Selv med så lav båndbredde er det mulig å sende video som gir et gjenkjennelig resultat.

En demo på 384 kbit/s viser et bilde som er langt mer naturtro og i skjermstørrelse som på en lommedatamaskin (PDA). Men de amerikanske mobiloperatørene har ikke satt opp mobilnett for slike ennå. PacketVideo har derfor inngått et samarbeid med finske Sonera, som siden 10. oktober har kjørt en brukertest av tredjegenerasjonsmobiltelefon der blant andre PacketVideo deltar.

Finnene bruker en Nokia 6210 mobiltelefon sammen med en Compaq iPAQ lomme-PC. Dette er en av elleve praktiske tester PacketVideo kjører verden rundt for å stå klar når de såkalte bredbånd-løsningene for mobilt Internett blir lansert. I januar i år inngikk selskapet avtale med det kanadiske Bell Mobility om et prøveprosjekt i Canada.

Utstillingsvindu

Basert på den åpne standarden MPEG-4 har PacketVideo utviklet et redigeringsverktøy for innholdsleverandørene, en serverløsning og en spiller for mobiltelefonen/lommedatamaskinen. Sammen med et femtitall innholdsleverandører lanserte PacketVideo i desember 2000 et utstillingsvindu der alle amerikanere med mobiltelefon og Pocket-PC kan prøve selv.

Blant innholdsleverandørene er tunge navn som Sony, Universal Pictures, Warner Bros og ABC. Fra nettsiden kan brukerne laste ned spilleren og dra nytte av et bibliotek av filmer, enten direkte via mobilnettet, med 14.4 kbit/s-begrensningen, eller lastet ned via PCen knyttet til Internett. PDAen kan dermed brukes til å se film på reise.

– Vi ønsker å gi utviklerne et sted der de kan vise frem produktene og der brukerne kan se hva dette dreier seg om, sier Robert Tercek, direktør for anvendelser og tjenester.

Sony sa nei

Tercek kommer fra Sony Pictures Entertainment, der han hadde ansvaret for bredbåndssatsingen. Da han fikk høre om PacketVideo og deres utvikling av video på mobiltelefonen, gikk han rett til sin sjef og foreslo at Sony måtte sikre seg en eierandel i det nystartede selskapet. Det ble det ikke noe av, og Tercek begynte i stedet i PacketVideo i 1999.

– Jeg visste dette var riktig, sier han i dag, et drøyt år senere. Han tror brukerne vil komme i stort antall når mobilnettet er klart:

– Om ikke altfor lenge vil folk ta små videoklipp og sende dem via mobiltelefonen og Internett. Innholdsproduksjonen vil ifølge Tercek bli desentralisert når stadig flere får digitale videokameraer. I dagens TV-verden er en sak bare en nyhet dersom det finnes bilder fra den. Med digitalkamera og mobil videooverføring vil nyhetstilfanget bli mye bredere.

Som faksen

– Jeg tror vi får en Rodny King-effekt der amatører sender inn videoer de har tatt til nyhetskanalene, sier han. Rodny King var en amerikansk farget som ble banket opp av politiet og som et kamera filmet. Episoden gikk på nyhetskanalene i lange tider og førte til et rettsoppgjør for politifolkene som var involvert.

I Japan er mobiltelefon med innebygd kamera lansert (FeelH). Det er starten på at folk vil bruke kameratelefonen til å utveksle videopost. Tercek ser for seg samme utvikling som med faksen: Den er lite interessant til å begynne med fordi det finnes få brukere, men så eksploderer bruken når den bli allemannseie.

Tåler variasjoner

Overføring av video over mobilnettet er ikke bare et spørsmål om å komprimere for å få en god bildegjengivelse på mobiltelefonen. Systemet må også ta hensyn til variasjoner i overføringshastighetene når mottakeren beveger seg eller det er stor trafikk.

Teknologien som PacketVideo har utviklet på basis av MPEG-4-standardene, sørger for at bildet ikke blir borte, men bare blir av litt dårligere kvalitet når forholdene endres. Antall bilder som vises per sekund justeres automatisk. Ved små endringer vil derfor ikke brukeren merke noe som helst.

PacketVideo samarbeider med en rekke selskaper om bruken av MPEG-4-standarden, deriblant Philips. – Jeg har stor tro på partnerskap. Det er en forutsetning for å utvikle seg raskt. Vi kan ikke utvikle alt, sier Tercek.

Inntekter

Forretningsmodellen til PacketVideo er å være en tilrettelegger (enabler) for på den ene siden mobiltelefonoperatørene og på den andre siden innholdsleverandørene. De første har forholdet til kundene og faktureringsapparatet. De siste har innholdet som gjør at folk bruker mobilt Internett.

Tercek har et spark til teleoperatørene:

– De må erkjenne at innholdsleverandørene må få betalt for innholdet. Hvis ikke, vil de ikke ha noen tjeneste å tilby, sier Tercek, som sammenligner med kabel-TV der folk betaler et abonnement med bare reklamekanaler, eventuelt betaler litt mer for filmkanaler i tillegg og kan kjøpe betal-per-film.

Etablert 1998

PacketVideo ble etablert i 1998 av James Carol og James Brailean som begge hadde mange års erfaring i Motorola fra markeds- og forskningssiden. De så fremtiden i mobil video på et tidspunkt da amerikanere flest ikke anså mobiltelefonene som noe annet enn et kostbart snakkeredskap.

I dag har PacketVideo 300 ansatte fordelt på ni kontorer i seks land. Hovedkontoret er i San Diego i Sør-California. Av de 300 har 25 doktorgrader og 15 sitter i ulike MPEG-4-komiteer. 260 innholdsleverandører, teleutstyrsleverandører og teleoperatører har en avtale med PacketVideo. Londonkontoret har ansvaret for Nord-Europa. Foreløpig har ikke selskapet kontor i Skandinavia.

Les mer om: