OLJE OG GASS

Victoria-feltet utfordrer Total

Sandefjord: Victoria – feltet ligger i Norskehavet sør for Norne, nord for Åsgard og Heidrun og vest for Skarv, rundt 220 kilometer vest for Brønnøysund.

Vanndypet er på rundt 420 meter. Utfordringen i reservoaret er store.

Det ligger dypt, rundt 6000 meter ned i bakken. Det er høy trykk, ca. 820 bar, og temperaturen kan ligge opp mot 220 grader celsius.

Temperaturen setter store krav til instrumenteringen av brønnene og til brønnutstyret selv. Men den største utfordringen er at reservoarbergarten er tett med lite permeabilitet, helt ned i 0,01 millidarcy. For å kunne utvinne gassen må Total utvikle nye metoder for å sprekke opp grunnen slik at gassen kan strømme ut.Dyrebar boring

Feltet er stort, nær fire ganger så stort som Goliat dersom Total finner metoder for å utvinne gassen. Planene som det ses på er 64 produksjonsbrønner. Men Total har ennå ikke bestemt seg for en mulig utbyggingsløsning.

– Det første vi skal gjøre nå er å bore nye avgrensningsbrønner slik at vi kan få testet produksjonsegenskaper og utbredelse av feltet, forteller Thor Blunck i Total.

Den første avgrensningsbrønnen som Total skal gjennomføre er budsjettert til en kostnad på 200 millioner dollar. De skal bruke den splitter nye boreriggen West Phoenix, som SeaDrill bygger i Korea. Boringen skal starte på nyåret 2008.Nytt eksportrør

Total ser på flere utbyggingsløsninger. Det er produksjonsskip med undervannsløsning, halv nedsenkbar plattform med undervannsutbygging, samt undervannsutbygging med prosessering på land som på Snøhvit og Ormen.

Total vurderer også en mulighet for en utbygging med tørre brønner som gjør det mulig å vedlikeholde brønnene fra produksjonsenheten.

Uansett er feltet av en slik størrelse at dersom Total velger å opprettholde sitt mål om produksjon i 2016, så må det investeres i et nytt gassrør til markedene i Europa. Dette vil også åpne opp for produksjon fra flere påviste funn i området.

Funn som i dag ikke kan realiseres på grunn av manglende infrastruktur for gass. Åsgard-røret som i dag transporterer gass fra Haltenbanken til Kårstø og videre til Kontinentet, er slik dagens produksjonsprofiler ser ut, fullt utnyttet frem til 2020.CO 2 håndtering

Gassen i reservoaret inneholder store mengder CO 2. Derfor må Total etablere et CO 2-renseanlegg for feltet. Et slikt CO 2-renseanlegg vil kreve stor plass, samt at det må finnes en lagringsordning for CO 2 i et vannførende lag i havbunnen ved feltet.

Størrelsen på et slik renseanlegg kan medføre at den utbyggingsløsningen som blir mest aktuell er en sub-sea to shore utbygging (en undervannsutbygging og prosessering på land). Da vil selve utbyggingen komme et sted på Helgelandskysten, høyst sannsynlig i nærheten av Brønnøysund.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.