Vibrasjoner skader deg

Måleren er lansert av Instrumentcompaniet AS. Den måler helkropp- og håndarmvibrasjoner.

Yrkeshygienisk vibrasjonsmåling er blitt aktuelt etter at det i 2002 kom et EU-direktiv på vibrasjonseksponering. I direktivet finnes tiltaksverdier og grenseverdier for hånd til arm eksponeringer og for helkropp vibrasjon.

Fordeler med en slik vibrasjonsmåler er at du bare trenger ett instrument for å måle begge parameterne. I tillegg har produsenten Larson Davis integrert måleverdien VDV i sitt instrument, som er en verdi som nettopp EU-direktivet henviser til.

IHVM 100 kan også benyttes for å måle vibrasjoner direkte på verktøy, produksjonsutstyr, bygningsdeler osv. Dette for blant annet å kunne vurdere tiltak i forbindelse med reduksjon av vibrasjonseksponering. Til apparatet finnes det et utvalg tilbehør.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå