TUMENER

Vi trenger flere og bedre ingeniører

Tormod Haugstad er ansvarlig redaktør i Teknisk Ukeblad.
Tormod Haugstad er ansvarlig redaktør i Teknisk Ukeblad. Bilde: Tove Breistein
Tormod Haugstad
20. apr. 2011 - 09:26


Det blåser en teknologivind i vårlige Norge. Nav har regnet ut at det trengs minst 7000 nye ingeniører de kommende år, nærmere bestemt 4000 sivilingeniører og 3000 ingeniører. Arbeidsledigheten blant ingeniører er rekordlav og mange jobber til de er godt over 70 år.

Dette er nye tall, men ingen nyhet. Både fagforeninger og bransjeorganisasjoner har påpekt behovet for å styrke realfagsutdanningen i mange år uten å bli hørt. Nå har endelig også politikerne forstått at ikke alle problemer kan løses av sosialøkonomer i Finansdepartementet, pengeflyttere, rådgivere, konsulenter og advokater.

Kanskje har det ikke vært grunnlag for større optimisme i teknologi-Norge på nærmere 40 år. På 50- og 60-tallet sto ingeniørene sterkt i forbindelse med gjenoppbyggingen av Norge, men i godt over 30 år har samfunnsvitenskapene og økonomifagene stått sterkest.

Norsk arbeidsliv er et resultat av samfunnsutviklingen og den aller viktigste påvirkningsfaktoren har vært olje- og gassproduksjonen.

Både 80- og 90-tallet har vært en eneste lang økonomisk opptur hvor oljeindustrien har gitt Norge og nordmenn eventyrlige inntekter. Dette farger også utdanningsmønsteret.

Flere av studiene ved både NTNU og andre universiteter og høyskoler er bygd opp for å tilfredsstille behovet for høyt teknologisk nivå i oljeindustrien, mens andre bransjer er blitt lidende.

Nå kommer de etter. Bygg- og miljøteknikk er blitt en av NTNUs mest populære studier.

En rekke tiltak er iverksatt for å få flere unge til å velge realfag, helt fra grunnskolen. Bedriftene vet at de må rekruttere de mest talentfulle ingeniørene for å være konkurransekraftige. Derfor lokkes studenter med fast jobb før de er ferdig utdannet. Våre største selskaper med Statoil i spissen sponser professorater og forskningsoppgaver.

Derfor vil Aker Solutions bruke 70 millioner på å bygge opp et teknologisenter på Fornebu. Ved å gi skoleelever gratis tilgang og opplevelser av deres anvendte teknologi, vil Aker lokke til seg talentene.

AF Gruppen har lansert kampanjen ”Bli med og bygge på Mars”. Noen vil kalle dette en fantasi, mens andre vil si at det er fremtidsrettet og spennende.

Unge ingeniørtalenter oppfordres til å komme med løsninger innen infrastruktur, bygg, transport og energi med tanke på at mennesker skal kunne oppholde seg på Mars.

Kampen om de beste ingeniørene er knallhard over hele verden. Norske bedrifter rekrutterer også fra land som Kina og India.

Derfor må det legges til rette for at universiteter og høgskoler utdanner ingeniører med så høy kvalitet at de kan hevde seg i konkurransen.

Les mer om: