Vi spør våre lesere: – Hvilke utfordringer har din bedrift som følge av koronapandemien?

Hjelp oss med å formidle teknologi-Norges utfordringer og løsninger.

Vi spør våre lesere: – Hvilke utfordringer har din bedrift som følge av koronapandemien?
Hvilke konsekvenser får korona-pandemien for din bedrift? Vi spør våre lesere.

Karriere360 skriver i disse dager mange artikler om koronaviruset. Vi håper og tror at vår journalistikk skal gi dere god informasjon og gode innspill til hvordan håndtere den vanskelige tiden vi er inne i.

For å gjøre en enda bedre jobb, ber vi dere om hjelp. Vi ønsker å kartlegge konsekvensene av korona-pandemien for alle som jobber med IT, teknologi og ingeniørvitenskap i Norge.

Under  har vi lagt inn et spørreskjema vi ber dere fyll ut og sende inn.

På bakgrunn av deres svar håper vi å kunne belyse bedrifter og ulike næringer sine største utfordringer på kort, mellomlang og lang sikt. Vi håper også å kunne bidra til å formidle gode og nytenkende løsninger fra dere, Norges klokeste hoder.

Det kommer stadig nye endringer i lovverket og nye tiltakspakker fra regjeringen. Vi skal fortsette å holde dere oppdaterte, men anbefaler også å besøke regjeringens nettside, der finner du siste informasjon om koronaviruset fra det offentlige.

Les også