IT

- Vi skal ha en delingskultur

Anders Brenna
16. apr. 2009 - 10:23

Den årlige GoOpen-konferansen har samlet mer enn 600 personer i Oslo torsdag og fredag denne uken. Hovedfokus er på fri programvare, men her diskuteres også åpne modeller innen blant annet innholdsdeling gjennom for eksempel Creative Commons.

Teknisk Ukeblad er til stede på konferansen, og vil komme med både oppdaterte live-nyheter, og større oppfølgere i ettertid.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys åpnet konferansen med en oppfordring om at offentlig sektor må ta delingskulturen innover seg, og bli en del av den.

- Vitenskapsmenn og forskere er vant til å dele, fordi forskning dreier seg om å dele. Dette burde mange lære av, og forskerne bør også gjøre mer av det, sa Røys.

Det kan høres enkelt ut, men langt fra alle er helt enige. Programvarebransjen har bygd seg opp til å bli en stor og viktig del av IT-bransjen basert på proprietær kildekode som lisensieres ut til kundene i form av bruksretter til den ferdige programvaren.

Røys anerkjenner problemstillingen, men mener problemene kan løses gjennom politikk.

Delingspolitikk

- Hvor mye vi skal dele, hvordan vi skal dele, og om vi skal tvinge noen til å dele, det er politikk.

Røys gjorde det klart at de nye reglene som offentlig sektor nå må forholde seg til, slår fast at det skal satses på fellesløsninger som flere enn hver enket etat kan ha glede av.

- Til nå har vi investert i nøyaktig de samme komponentene uten overhodet å se på hva vi kan dele. Nå skal vi alltid legge tilrette for deling. Vi skal ha en delingskultur der vi lærer hverandre.

Regjeringen med Røys i spissen har lenge snakket om å få på plass en preferansepolitikk for fri programvare, men dette har ikke blitt handling ennå. Røys gjorde det imidlertid klart at målet nå er at all programvare som utvikles på oppdrag for offentlige etater bør lisensieres ut som fri programvare.

- Programkode som forvaltningen utvikler bør være fritt tilgjengelig som fri programvare.

Nettdebatt

Røys viste også til den siste tidens debatt om nettdebatten, og ga et klart uttrykk for at hun ønsket mer av dette.

- Blir det debatter? Det kommer an på dere. Jeg har prøvd før.

Hun viste til sin stortingsmelding om IKT-politikken, og at det bare kom 4 innlegg på sidene som var åpnet for debatt.

- Tre av de var om hvor grusomt det var at meldingen var på nynorsk. Det var ikke debatten jeg håpet å få.

Hun håper og tror at det blir bedre nå.

- Det jeg virkelig håper er at vi kan få en romslig og seriøs debatt på en åpen og fri måte. Jeg ønsker at så mange som mulig skal delta, at man kommer fra ulike miljøer, og ikke minst ulike partier.

Fornyingsministeren har lagt ut åpningstalen for de som ønsker å lese den.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.