ARBEIDSLIV

Vi lærer mens vi går

De store illusjonenes tid innen distribuert læring er definitivt forbi, og igjen sitter vi med en masse læring – og kanskje litt visdom. Visdom om hvilken rolle informasjonsteknologi kan komme til å spille i morgendagens undervisningssystem.

Vi prater om en ny morgendag hvor selv de mest skeptiske begynner å se at datamaskinen vil spille en absolutt, men noe mer tilbaketrukket rolle på de fleste læringsarenaer. Hva har vi så lært ?

Eleven i sentrum

For det første må eleven og læringsprosessen stå i fokus, ikke teknologien.

Det høres enkelt ut, men de fleste har vel sittet igjen med en opplevelse av at midt i det digitale sirkuset er det eleven eller brukeren som er blitt glemt. Ingen liker å sitte blek og utmattet foran en skjerm som uhemmet lemper ut flervalgstester, tettskrevne sider eller dårlig grafikk. Noen har forutsatt at det er intelligens på begge sider av skjermen. De fleste av oss oppfatter fortsatt datamaskinen som dum, og vi føler oss ydmyket ved å bli tvunget til å skulle forholde oss til den som likeverdig partner, ja til og med som læremester.

Datamaskinen, og det den kan formidle, vil bare kunne spille en viktig rolle der selve læringsprosessen er satt i fokus, og hvor teknologien tilbyr verktøy og metoder som nøye er satt inn i en pedagogisk og kommunikativ ramme for å understøtte læringsprosessen.

Ny pedagogikk

For det andre egner teknologien seg til å understøtte læringsprosessen.

I kjølvannet av utviklingen ser vi at selskaper og teknologi vokser frem og tilbyr produkter og tjenester som setter seg som mål å understøtte læringsprosessen, ikke overta den. Læringsplattformer, kursadministrative systemer, karriere-planleggingsverktøy, kunnskapsporteføljer, test og målingssystemer og redigeringsverktøy danner mye av kjernen i den veksten som skjer på området ny læringsteknologi i dag.

Ny pedagogikk er på vei inn i distribuert læring. Fokusering av økonomisk innsparing og effektivitet er tonet kraftig ned. Læring blir en stadig større del av de fleste prosesser, tjenester og produkter. Læring støttet av IT blir en stadig viktigere del av e-samfunnet.

Selvstendig ansvar

For det tredje har menneskene forandret seg. Vi henter stadig mer informasjon fra digitale medier. Vi lærer å forholde oss til teknologien, bevisst. Mennesker leter etter, bruker og forholder seg til kunnskap og læring på nye måter. Vi har fått begreper som selvstendige studenter – free agent learners – innen opplæring. Det er mennesker som tar ansvar for sin egen læring på en annen måte enn vi er vant til. Så etter illusjonenes fall begynner realitetene innen distribuert læring å ta form.

Kort oppsummert dreier det seg om å ta i bruk de delene av teknologien som egner seg for læring og forsøke å luke ut de som ikke gjør det. Bransjen vil se mange konkurser de nærmeste årene. Når støvet har lagt seg på kampplassen, vil læringslandskapet være nytt. Det vil ha en underliggende infrastruktur og arbeidsmetodikk som baserer seg på IT og støttesystemer som i det vesentligste nås via ulike typer datamaskiner og software. Men landskapet vil fortsatt være befolket av mennesker som lærer på mangeartede og forskjellige måter ut ifra den enkeltes behov og forutsetninger.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.