OLJE OG GASS

– Vi går ikke tom for olje og gass

-Det er mye olje og gass igjen, sier oljedirektør Bente Nyland.
-Det er mye olje og gass igjen, sier oljedirektør Bente Nyland.
Ole K. Helgesen
9. juni 2010 - 09:40

Ifølge direktør i Oljedirektoratet Bente Nyland blir det feil å snakke om at oljen tar slutt. Men vi står overfor et veiskille.

– Det er ikke snakk om at Norge vil gå tom for olje og gass. Men produksjonen kan gå rakt i bunn dersom det ikke gjøres de riktige grepene, sa hun på åpningen av utstillingen ”Oljen i økonomien” i Stavanger i går.

Mange muligheter

Ifølge Oljedirektoratet er det fremdeles muligheter for lønnsomme olje- og gassprosjekter i flere tiår fremover.

– Tidligere har vi underestimert oppsidepotensialet for produksjonen. Men vi har en valgmulighet. Det er produsert 40 prosent av de teknologisk mulige og lønnsomme ressursene på sokkelen. Hvis en skal få opp resten, må en ha kontinuerlig fokus på teknologiutvikling og kompetanseheving. I tillegg må det bli gitt tilgang til nye områder, sier Nyland.

Politiske valg

Hun understreker at det må tas vanskelige valg.

– Vi må ha ydmykhet over utfordringene knyttet til dette. Hvilke områder som skal åpnes, er et politisk valg. Det samme gjelder hvilke energikilder man skal satse på fremover. Men samtidig tror jeg det vil ta lang tid før andre energikilder, kan erstatte de fossile.

Selv om norsk produksjon faller raskt mener oljedirektøren at Norge i 2030 år kan produsere like mye som vi gjorde i 1995.

Omstilling

Også sentralbanksjef Svein Gjedrem mener Norge vil få store inntekter fra petroleumsvirksomheten også i årene som kommer, men han understreker at vi må starte omstillingen.

–Oljealderen i Norge har vart om lag 40 år og det er utsikter til at den fortsatt vil vare en tid fremover. Vi vil trolig produsere petroleum også om 40 år, men produksjonen av olje har gått tilbake de siste årene etter å ha nådd en topp i 2000. Produksjonen av gass stiger, men ikke tilstrekkelig til at den samlede petroleumsproduksjonen kan holde seg oppe.

Les mer om: