NorthConnect

Vestland fylke sier nei til NorthConnect-kabelen​

Bare regjeringspartiene stemte ja. Olje- og energiminister Tina Bru (H) argumenterer for en kabel til Skottland.

Kabelen mellom Norge og Nederland, NorNed, er verdens lengste undersjøiske kraftkabel. Snart skal regjeringen avgjøre om Norge også skal bygge en kabel til Skottland.
Kabelen mellom Norge og Nederland, NorNed, er verdens lengste undersjøiske kraftkabel. Snart skal regjeringen avgjøre om Norge også skal bygge en kabel til Skottland. (Bilde: Statnett)

Bare regjeringspartiene stemte ja. Olje- og energiminister Tina Bru (H) argumenterer for en kabel til Skottland.

Komite for næring, naturressurser og innovasjon i Vestland fylkeskommune sa i dag nei til utenlandskabelen NorthConnect, som er planlagt å gå fra Eidfjord til Skottland.

Det er Bergens Tidende som melder at et fellesforslag fra Sp, Ap, SV og Frp har fått støtte fra MDG og FNB. Dermed er det flertall i Vestland for å anbefale regjeringen å si nei til kabelen.

Fylkespolitikerne frykter at kabelen vil gi høyere strømpris og økt press på utbygging av vindkraft i Hardanger. I høringsuttalelsen skriver de at den fornybare energien heller bør brukes til å elektrifisere mer av industrien i Norge, i stedet for å «eksportere denne ressursen ut av landet», som det heter i høringssvaret.

Bru: Kabelen kan gi mer fornybar kraft i andre land

Det er regjeringen, ved olje- og energiminister Tina Bru, som avgjør saken.

Det er regjeringen, ved olje- og energiminister Tina Bru, som avgjør om NorthConnect-kabelen skal bygges. Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen

På et skriftlig spørsmål fra Rødt-leder Bjørnar Moxnes, svarer Bru at det er nødvendig med nettutbygging og bedre samordning mellom land for å kutte utslipp «uten unødig høye kostnader».

– Vår regulerbare vannkraft kan bidra med viktig fleksibilitet i perioder der behovet for regulerbar kraft er stort i landene vi er knyttet til. Dette kan redusere behovet for fossil kraftproduksjon i landene vi handler med. Tilgangen på import fra Norge kan også gi effekter over tid, ved å legge grunnlag for økt innfasing av fornybar kraft i andre land, skriver Bru.

Vanskelig å tallfeste

Hun mener det kan være vanskelig å tallfeste klimaeffekten av én enkelt del av et større nett.

– Men dette er også av begrenset interesse med tanke på de store utslippsreduksjonene energiomleggingen samlet bidrar til, skriver Bru.

Hun viser også til en studie fra Bloomberg New Energy Finance og konsulentselskapet Eaton, som viser at de tre kablene NorthConnect, North Sea Interconnector og Viking Link (Danmark – Storbritannia) ville redusere utslippene fra kraftsektoren i Storbritannia med 25 prosent.

Les også

Kommentarer (51)

Kommentarer (51)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå