(Bilde: Kim Muller)

Vestbanen først ferdig i 2010

Allerede i 2002 vant det nederlandske kontoret Office for Metropolitan Architecture(OMA) arkitektkonkurransen om Vestbanen. Siden er planene endret noe. Blant annet ble høyhus som skulle være hotell, fjernet fra planene.

Det er nå utarbeidet reguleringsplan, miljøoppfølgingprogram og konsekvensutredning.

Det bearbeidede vinnerprosjektet er lagt til grunn for reguleringsplanen.

Planen er til politisk behandling i Oslo kommune. Statsbygg legger opp til at tomten selges etter regulering. Utbyggingen av Vestbanen er forventet fullført i 2010.