INDUSTRI

- Verst tenkelige julegave

- UAKSEPTABEL SITUASJON: Administrerende direktør Stein-Lier Hansen i Norsk Industri mener prisregimet for kraft i Midt-Norge er uakseptabelt, og advarer mot at skrinleggingen av Tjeldbergodden gir industrien enda mer usikre kår.
- UAKSEPTABEL SITUASJON: Administrerende direktør Stein-Lier Hansen i Norsk Industri mener prisregimet for kraft i Midt-Norge er uakseptabelt, og advarer mot at skrinleggingen av Tjeldbergodden gir industrien enda mer usikre kår. Bilde: KNUT STRØM

Norsk Industri er bekymret for at industrien i Midt-Norge nå får enda dårligere konkurransevilkår i forhold til bedrifter i Norge og resten av Europa.

– Den dårligst tenkelige julegave til Midt-Norge, sier administrerende direktør Stein Lier-Hanssen.

Skrinlagt

I går kom beskjeden om at de storstilte planene om et stasjonært gasskraftverk med CO 2-håndtering på Tjeldbergodden ble droppet.

Miljøbevegelsen raser og mener dette kan bety kroken på døra for CO 2-håndtering i Norge.

Norsk Industri er bekymret for industrien i regionen, som er truet av kraftmangel.

Dropper gasskraftverk på Tjeldbergodden
Norsk Industri krever norsk månelanding

Usikkerhet

– Industrien i Midt-Norge vil oppleve økende usikkerhet som følge av den beslutning som nå er fattet. Reserveløsningene for strøm er sterkt forurensende mobile reservekraftverk i overskuelig framtid, samtidig som vi venter på linjeforsterkninger gjennom sårbare fjordlandskap på Vestlandet, sier Lier-Hansen.

Statnett har innført et eget prisregime for Midt-Norge på grunn av kraftsituasjonen, som gir Midt-Norge en høyere pris enn andre deler av landet. Blir det for eksempel tørrår i regionen, går prisen kraftig opp.

Større kostnader

Lier-Hansen advarer om at industrien nå blir mer sårbar etter hvert som kraftbalansen blir dårligere i regionen.

– Siden prisområdet for regionen er på plass kan nok mørklegging forhindres. Men industrien i Midt-Norge vil måtte leve med større kostnader i årene framover enn øvrig norsk næringsliv og konkurrentene i utlandet, sier Lier-Hansen.

Han mener den alminnelige strømforbruker vil ha råd til dyrere strøm, men at bedriftene med dårligst betalingsevne vil bli slått ut gradvis etter hvert som strømprisen stiger i regionen.

– Uakseptabelt

– Å ha et slikt prisregime i korte perioder er en ting. Her er det snakk om en hel region som skal ha dette regimet i flere år. Det er helt uakseptabelt, sier han.

StatoilHydros skrinlegging kom som følge av dårlig økonomi i gasskraftverket, men også på grunn av manglende avklaringer fra myndighetene rundt rammebetingelser for den planlagte lagringen og rensingen av CO 2.

Politikerne sviktet

Lier-Hansen legger likevel ikke skylden på selskapene.

– De involverte selskapene skal ikke klandres. Det var hele tiden klart at de alene ikke kunne bære kostnadene. Det er politikerne som svikter. Politikerne evner nok å formulere riktige visjoner, men de makter ikke å få på plass et apparat som fører til at visjonene kan realiseres.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.