ARBEIDSLIV

Verre enn Tsjernobyl

Dette skriver det svenske ingeniørmagasinet Ny Teknik.

En ekspertgruppe har på oppdrag fra EU sett på sikkerheten ved Sellafield og La Hague. Det tilfellet ekspertene har beregnet for det franske anlegget viser at de radioaktive utslippene ville blitt 60 ganger verre enn ved Tjernobylulykken.

Og dette er ikke den verst tenkelige hendelse som et slikt terrorangrep kunne føre til. Dette anlegget inneholder en de største konsentrasjonene av radioaktivt materiale overhodet.

Ingen kjernekraftverk er i dag dimensjonert for å stå mot en kollisjon med et stort trafikkfly.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.