INDUSTRI

Veritas vokser videre

SKATTET: Konsernsjef  i DNV, Henrik O. Madsen, liker ikke at konkurrenter slipper skatt i Norge.
SKATTET: Konsernsjef i DNV, Henrik O. Madsen, liker ikke at konkurrenter slipper skatt i Norge.Bilde: Tore Stensvold
Tore Stensvold
2. mars 2010 - 15:28

DNV

Stiftelse. Alt overskudd pløyes tilbake i bedriften og FoU.

  • Resultat 2009.
  • Omsetning. 10,286 milliarder kroner
  • Resultat før skatt: 1,096 milliard kroner
  • Skatt: -466 millioner kroner
  • Resultat: 773 millioner kroner
  • Ansatte: 8.886 (netto tilvekst 172 fra 2008)

DNV fullførte i fjor en sparepakke på 500 millioner kroner, blant annet ble det kuttet i reiser, bonus, noe lavere lønnsforhøyelse. I år skal 200 millioner kuttes.

Vekst

  • Energiområdet til DNV vokste med 18 % i fjor. De fire siste årene har veksten vært på rundt 20 prosent.
  • DNV sikret i fjor skipsklassifisering av 77 nybygg, som representerer 9,4 millioner dødvekttonn og 4,9 millioner bruttotonn. Målt i bruttotonn, er 15 % av verdensflåten DNV-klassifisert. Svært få av skipene fikk anmerkninger under havnestatskontroller.

Det Norske Veritas-sjef Henrik O. Madsen har stor tro på videre vekst. Men i de nærmeste årene vil det hovedsakelig skje innen energi, inklusive offshore og fornybar energi.

Maritime tjenester vil falle noe tilbake, men vil mer enn oppveies av energimarkedet.Blander energi og maritim

Nå tar DNV grep og omorganiserer. Maritim og energi slås sammen fra 1. april. De regionale kontorene styrkes også.

– Vi gjør det for bedre å kunne fordele ressursene der det er behov, sier Tor E. Svensen, som får hovedansvar for å lede området fra konsernhovedkontoret på Høvik. Han sier at alle ansatte har tatt godt imot omorganiseringen som kan gi nye oppgaver og ny erfaring for mange.

– Vi sikrer også kompetanseoverføring internt og styrking av interne nettverk, sier Svensen.Gass for framtida

DNV-ledelsen har klokkertro på at LNG blir viktigere i årene framover, både på grunn av tilgjengelighet, pris og miljø.

Spesielt innen skipsfart er overgang til LNG veien å gå for å få ned utslipp.

– Ved å gå over til LNG vil rederiene både spare drivstoff, få ned utslippene – som helt sikkert vil bli omfattet av strengere internasjonale krav snart, og spare penger. Det går rett på bunnlinja, sier Svensen.

Madsen tror vi får en sakte overgang fra et oljedrevet marked til å få et gassdrevet marked. – Det vil kreve mye ny teknologi og utvikling. Det passer oss, sier han med et smil.Urettferdig skattesystem

Madsen gleder seg over en omsetning på over 10 milliarder kroner i fjor og et resultat på en drøy milliard før skatt.

– Jeg har ikke noe imot skatt, men synes det er urettferdig at våre konkurrenter på skipsklassifisering, som Lloyds' og andre, slipper å betale skatt i Norge for de samme tjenestene. Nå ruster Lloyd's opp med oppkjøpet av Scandpower. Det blir en direkte konkurrent til oss, men med andre betingelser, sier Madsen.

DNV betalte 466 millioner i skatt i fjor, derav ca. 300 millioner knyttet til skipsklassifisering. Han har tatt spørsmålet opp med næringsministeren, men frykter at lite vil skje for å skape et rettferdig system for DNV og konkurrentene på samme arena.

Les mer om: