Verdiskapning i elektronikken

I tilknytning til e04 arrangeres konferanser og seminarer med fremtredende bransjefolk fra inn- og utland som foredragsholdere i regi av Abelia.

Verdiskaping og elektronikkområdets store muligheter blir sentrale temaer.

Konferansen vil rette søkelyset både mot næringspolitiske og faglige spørsmål som får avgjørende betydning for Norges fremtid innen dette området, og den betydning det vil ha for andre deler av norsk næringsliv.

(fh)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå