SAMFUNN

Verdiskaping?

Dårlige meningsmålinger har fått regjeringspartiet til å etterape de andre i løfter om skattelette, bedre skoler, helsetjenester og velferd. Men stadig mer velfødde nordmenn er ikke dumme. De vet at alle disse overbudene ikke kommer til å innfris. Alt for mange løfter forblir tomme, og tilliten til politikerne i befolkningen uthules ytterligere.

Hittil har valgkampen dreid seg om personskatter, el-avgiften, moms og rop om mer velferd. Med andre ord om enda mer forbruk både privat og offentlig. Sikkert velmenende tiltak, men alt i alt er det snakk om å tære på oljeformuen uten at den kommer verdiskapingen i Norge til nytte. Ingen har hittil tatt opp spørsmålene om bedriftsbeskatning, bortsett fra Høyre, som ønsker å fjerne investeringsavgiften.

Velferd er definert som trygge livsvilkår, velvære og lykke.

For folk flest betyr det god og sikker arbeidsplass med faglige utfordringer, gode fremtidsutsikter for barna og muligheter for å forsørge seg og familien på egen inntekt. Bedriftsbeskatning, forskning og utvikling bør være et av hovedtemaene i en valgkamp. Hvordan legge forholdene til rette for at bedrifter kan være konkurransedyktige, ekspandere, utvikle seg og skape nye produkter og dermed tilfredsstille ønsket om trygge og utfordrende arbeidsplasser, bør engasjere partiene. Det er tross alt slik velferden sikres.

Teknisk Ukeblads redaksjon sendte i juni ut en forespørsel til alle partiene for å gi dem mulighet til å profilere seg verdiskapingsdebatten.

Hittil har vi ikke fått et eneste svar. Verdiskapingen i Norge synes uinteressant for våre politikere.

Da er det ikke underlig at flere norske bedrifter flytter sin aktivitet til utlandet. Det er vel ikke slik vi sikrer velferden

Les mer om: