NETTARKIV

Verdiskaping

6. sep. 2001 - 23:46

Jeg ber om å få korrigere en feil i lederartikkelen i Teknisk Ukeblad nr. 28/01, og også få kommentere noen av utfordringene som redaktøren peker på.

I lederartikkelen påstås det at Høyre er det eneste partiet som er opptatt av bedriftsbeskatning. Dette er dobbelt feil. Venstre har riktignok i mindre grad fokusert disse avgiftene i valgkampen, men det er fordi vi allerede i fjor løste problemstillingen! Første feil er derfor at problemet er relevant i neste stortingsperiode.

Under forhandlingene om statsbudsjettet i fjor fikk Venstre presset

Arbeiderpartiet til å inngå en avtale om å fjerne investeringsavgiften (er

borte fra 2002 i henhold til stortingsvedtak), og endre skattesystemet slik at

delingsmodellen vil forsvinne. Riktignok måtte vi akseptere en midlertidig

utbytteskatt og noen andre uheldige utslag i skatte- og avgiftspolitikken

for å få igjennom denne avtalen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og

Kristelig Folkeparti. At Høyre nå ønsker å ta æren for noe Venstre allerede har løst, er litt overraskende ettersom Høyre, som kjent, ikke deltok i budsjettforhandlingene. Høyre har ikke påvirket resultatet. Dette er den andre feilen.

Utover dette er jeg hjertelig enig i redaktørens beskrivelse av at forskning, utvikling og bedriftsbeskatning er sentrale utfordringer.Teknisk Ukeblad har tatt opp mange sentrale politiske temaer det siste året som er blitt lest og forstått. Spesielt vil jeg takke for fokuset på teknologier for å løse miljøproblemer. Norge trenger trolig en utfordring á la ”man on the moon in this decade” – og Venstre har pekt på Norges ansvar som energinasjon, der vi bør ta en internasjonal lederrolle i å utvikle teknologier som begrenser miljøskadene knyttet til energibruk.

Teknisk Ukeblad har pekt på det paradoksale at arbeidsmarkedet for

teknologer og ingeniører ikke er det beste, samtidig som samfunnets behov

for nye teknologier er enormt. Venstres svar er å lansere visjonen om

hydrogen-samfunnet, koblet til nye teknologier for produksjon, lagring og

distribusjon. Å realisere hydrogen-samfunnet i dette tiåret vil kreve en

nasjonal innsats. Satsingen må finansieres og derfor må forskningsfondet økes til 10 milliarder kroner snarest. Venstre har vært en pådriver for å fylle dette

fondet raskt, og vi er nå halvveis. Dessuten trengs et skifte i avgiftspolitikken for å gi livsgrunnlag for utvikling av de nye teknologiene.

Venstres program krever et skifte fra ”rød skatt” til ”grønn skatt”, dvs.vi ønsker å redusere skatt på arbeid (ingen skal betale mer enn en tredjedel av lønnen i skatt), men opprettholde avgiftene på CO2 og elektrisitet. Dersom vi ønsker å få fram nye miljøteknologier, kan vi ikke samtidig dumpe prisene på gamle løsninger. Arbeiderpartiets, Høyres og Fremskrittspartiets forslag om å redusere el-avgiften vil utsette utviklingen av utslippsfrie gasskraftverk og utviklingen av nye fornybare energikilder. Selv ett-øres politikken fra Arbeiderpartiet er feil signal.

Odd Einar Dørum

Stortingsrepresentant og

forskningspolitisk talsmann for Venstre

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.