Verdens største biokraftverk

  • energi

Maksimalt kan det gi 485 MW elektrisitet og 570MJ varme pr sekund, skriver Ingeniøren. Brenselet er olje, gass, halm og treflis. Kull kan også benyttes. Når gassturbinene er koblet til, er virkningsgraden 51 prosent.

Det mest interessante ved anlegget, er at det kan benytte ulike typer brensel. I hovedkjelen, som er 80 meter lang, produseres damp til høytrykksturbinen som produserer strøm. Overskuddsvarmen går til fjernvarme. I tillegg benyttes to gassturbiner når elforbruket er ekstra stort.

Anlegget kan forsyne 800.000 husstander med strøm og 180.000 med varme.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå