PRODUKSJON

Verdens reneste

Det har kostet oppunder seks milliarder blanke kroner og er vel verd hver krone, hevder selskapet.

Hydros prosjekt Nye Sunndal har ifølge selskapets talsmann Thomas Knutzen, gått ut på å bygge en ny elektrolyselinje med 340 celler.

Når hele anlegget står ferdig litt senere i år, vil kapasiteten i den nye linjen være nærmere 260.000 tonn høykvalitets aluminium per år.

Seksjon En ble åpnet for et par år siden, samtidig som det gamle søderberganlegget ble stengt.

Seksjon To sto ferdig for trekvart år siden. Resten av utbyggingen og moderniseringen skjer akkurat nå.

Når hele anlegget er klart til sommeren, vil årskapasiteten være 350.000 tonn. Produksjonen regnet per årsverk - altså per hode "på gulvet" - vil stige fra 236 til 570 tonn årlig.

Dette skjer med en kraftig bedring av det indre og ytre miljøet, og med en robust reduksjon av det spesifikke forbruket av innsatsmidler som for eksempel aluminiumoksid, elektroder og elektrisk kraft.

Egenutviklet teknikk

Anlegget kalles internt for "Nye Sunndal" og baseres på Hydros egenutviklede elektrolyseteknikk, kalt HAL250. Teknikken gir ifølge Knutzen rimelig investering, høy produktivitet, lavt energiforbruk og små utslipp.

HAL250 betyr at Hydro har fått et kompakt, økonomisk og miljømessig førsteklasses anlegg. Metodene og teknikken er utviklet i en tidsperiode der hensyn til samfunn og miljø er vektlagt stadig mer.

Hydro driver med elektrolyse nær lokalsamfunn i trange vestlandsdaler med sårbar natur. Dette gir naturlig nok strenge miljøkrav. Denne utfordringen, sammenlignet med mange andre av verdens aluminiumsverk, har sterkt medvirket til utviklingen av verdens mest miljøvennlige og kompakte elektrolyseteknologi.

- Vi våger påstanden at HAL250 er verdens desidert mest økonomiske og miljøvennlige elektrolyseteknologi, sier Thomas Knutzen i Hydro Aluminium. Knutzen sier videre at selskapet har økt strømstyrken i cellene fra 250 til 275 kA. Dette gir den nye linjen ca. 20.000 tonn ekstra kapasitet. Kapasitetsøkningen oppnås uten nye investeringer eller ekstra bemanning. Dette øker selvsagt driftsoverskuddet for anlegget.

Forbedret arbeidsmiljø

Noe av det Hydro har lagt mest vekt på ved utforming av de nye elektrolysehallene, er å skaffe økt avsug fra cellene under anodeskift. Viktig er det også å teste og installere kjølebokser for brukte anoderester, og skape naturlig ventilasjon av elektrolysehallene. Dette siste gir naturlig nok redusert energiforbruk og mindre støy. Svært viktig i prosjektet står det å skape lukkede transportsystem for oksid og koks, og å bygge helt nye, høyeffektive renseanlegg for alle trinn i prosessene. Dessuten er trinnene bygd med mulighet for varmegjenvinning.

Oppsamling av gasser fra prosessen er av stor betydning for å skjerme operatører og gi et rent arbeidsmiljø. Det patenterte avsuget i HAL250 samler opp 99,5 prosent av gassene fra prosessen på en energioptimal måte. Avgassene renses for svovel, og fluor gjenvinnes. Helhetstenking, systemkunnskap og avanserte matematiske modeller har gitt kompakte og høyproduktive anlegg.

Egne styringsenheter

Aluminiumproduksjon foregår ved 960 grader Celsius og ved bruk av til dels "aggressive" kjemikalier. Prosessen er krevende å overvåke med vanlige målemetoder og utstyr. Hydro har derfor utviklet sine egne mikrodatamaskiner for styring av prosessen. Styringen av aluminiumcellene der metallet foredles, må virke feilfritt 24 timer i døgnet år etter år.

En sideeffekt av satsingen er at Hydros teknologisenter i Årdal har solgt 3000 slike spesielle prosesstyrings-mikrodatamaskiner verden over.