IKT

Verdens IT-nasjon innen fem år

De japanske myndigheters informasjonsteknologiråd la i begynnelsen av november fram sitt utkast til det som skal bli Japans IT-strategi. Målet er å bringe Japan fram til å bli verdens mest avanserte IT-nasjon innen fem år.

Forslaget skal vedtas og settes i verk i slutten av måneden i forbindelse med et møte mellom dette rådet, som ledes av Noboyuki Idei, styreformann i Sony Corp., og hovedkontoret for IT-strategi, ledet av landets statsminister,Yoshoiro Mori.

Strategiplanens hovedmål er å oppnå en “Japanese-style IT Society”. Planen ber myndighetene om øyeblikkelig å tilpasse retningslinjer og iverksette nødvendige tiltak for å oppnå målet.

IT-strategien skisserer fire nøkkelområder som myndighetene vil fokusere de neste fem årene for å kunne nå sin målsetting:

- Sørge for utbygging av infrastruktur for høyhastighetskommunikasjonsnettverk.

- Legge forholdene til rette for utvikling av e-handel.

- Implementere en såkalt elektronisk statsforvaltning.

- Opplæring av IT-ingeniører og instruktører.

Forslaget til IT-strategi slår fast at infrastruktur for ultra-høyhastighets-kommunikasjonsnettverk vi bli utbygd kun på initiativ fra den private sektor.

Myndighetene vil også bygge ut verdens mest avanserte Internett-nettverk som skal kunne brukes til veldig lav kost. Forslaget til IT-strategi sier at alle innbyggere skal ha konstant tilgang til Internett innen ett år.

Forslaget maner myndighetene til revisjon av lovverk slik at all offentlig tjenesteyting kan gjøres online innen utgangen av mars 2002. Myndighetene sikter mot at deres mål om en elektronisk statsforvaltning er nådd innen utgangen av første kvartal 2004.

Mer marin bioteknologi

Bioteknologi er ett av de områder som er ansett som viktig for å kunne utnytte de marine ressurser og potensial optimalt. Nærings- og handelsdepartementet plasserte marin bioteknologi som ett av tre fokusområder i “Nasjonal Strategi for næringsrettet bioteknologi” av 8. juni 1998. Langsiktig nasjonal satsing på bioteknologi har resultert i flere internasjonalt orienterte forskergrupper og forskningsmiljøene har de senere år satt mer fokus på industrialisering av forskningsresultater. Dette har bl.a. ført til etablering av ca. 20 bioteknologibedrifter i Norge de siste tre –fire årene. I tillegg har allerede etablert industri sett mulighet for økt verdiskaping gjennom bruk av bioteknologi.

Japanske forskningsinstitusjoner får midler og har plassert seg forholdsvis langt fremme innen forskning og anvendelse av bioteknologi. BioJapan 2000 ble arrangert i Tokyo i slutten av september, men norske deltakere og utstillere glimret med sitt fravær. Det norske bioteknologimiljøet er riktignok lite, men innen den marine sektor burde forutsetningene ligge godt til rette for at Norge skulle kunne markere seg helt i tet, ikke bare i Europa, men også globalt. Her kan Norges Eksportråd bidra ved sin tilstedeværelse og sitt kontaktnett i en mengde land. Så også i Japan. I den forbindelse planlegges en studietur til Japan i slutten av mars neste år med deltakelse fra det norske marine bioteknologimiljøet.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.