KLIMA

Verdens CO2-utslipp øker raskere

Bilde: colourbox.com

Washington (NTB-AFP-Reuters): CO 2-utslippene økte i gjennomsnitt med 3,1 prosent i årene 2000 til 2004, mens den årlige økningen på 1990-tallet var på 1,1 prosent, ifølge en studie som offentliggjøres av USAs forskningsråd, National Academy of Sciences.

– Til tross for vitenskapelig enighet om at CO 2-utslippene endrer jordas klima, klarer verken industriland eller utviklingsland å få kontroll over utslippene. I mange deler av verden går vi tvert om i feil retning, sier Chris Field, en av forskerne bak studien.

USA vil svekke klimaerklæring fra G8

Forskerne konstaterer også at verdens energieffektivitet, målt etter hvor mye fossil energi som trengs for å produsere en gitt mengde, er blitt svekket de siste årene.

U-land øker mest

De rike landene, med 20 prosent av jordas befolkning, sto for 60 prosent av utslippene i 2004, seks ganger mer per person enn i utviklingslandene.

I USA er per person-utslippene 20 tonn CO 2 i året, mot 3,2 tonn i Kina, ifølge FN-tall. Men økningen de siste årene er likevel størst i utviklingslandene. Utviklingslandene sto for over 70 prosent av økningen i 2004.

FNs klimapanel regner med en global temperaturøkning på mellom 1,8 til 4 grader dette hundreåret, avhengig av hvor store CO 2-utslippene blir. Veksten i utslipp siden 2000 er høyere enn i klimapanelets mest ekstreme prognoser, konstaterer forskerne.

Energiprognose

USAs regjering la mandag fram sin årlige internasjonale energiprognose, International Energy Outlook. Ifølge prognosene vil verdens energiforbruk øke med 57 prosent og CO 2-utslippene med 59 prosent fra 2004 til 2030, i stor grad på grunn av voksende energiforbruk i store utviklingsland.

Ifølge FNs klimapanel må utslippene av klimagasser reduseres med mellom 50 og 85 prosent innen 2050, dersom vi skal unngå en global oppvarming på over 2 grader. Høyere temperaturøkning enn det kan ventes å gi dramatiske skadevirkninger for natur og samfunn. (©NTB)

USA vil svekke klimaerklæring fra G8

Les mer om: