Verden krymper

I løpet av sitt lange liv har KNM Narvik tilbakelagt en strekning på formidable 650 nautiske mil. Strekningen tilsvarer 30 ganger jorden rundt ved ekvator.

Dersom vi skal tolke innholdet riktig, kan vi forstå hvorfor de har fått så kraftige kutt i drivstofforsyningene de siste årene. For vi ville tro at marinens navigatører er i stand til å beregne avstander riktig. Med de opplysningene som her foreligger, har KNM Narvik seilt i gjennomsnitt 19,2 nautiske mil i året, eller 35,4 kilometer. Dette tilsvarer avstanden fra Oslo–Filtvedt. Kanskje ikke rart marinen stort sett ligger i havn?

TU antar at det rette tallet er 650.000 nautiske mil, noe som får regnestykket til å gå opp. (ajs)

HAAKONSVERN MAGASINET