SAMFUNN

Venture-vekst

Tore Stensvold
29. apr. 2005 - 15:08

Oppstarkonkurransen Venture Cup i Trøndelag har i år 146 deltakere. I siste runde er det sendt inn 49 forretningsplaner. Det er en vekst på 59 prosent fra året før.

Forretningsideene spenner over et vidt spekter, og sivilingeniørstudentene er ikke alene på banen.

Ifølge arrangørene NTNU Entrepreneurship Center, Start NTNU, Start HiST og HiNT og nyskapingsmiljøet i Trondheim, er det presentert planer for alt fra bedre gårdsdrift til tekniske hjelpemidler i helsesektoren.

Jentetekke

Arrangørene har jobbet bevisst for å rekruttere flere kvinner til konkurranse. Det har gitt resultater. 24. januar ble det holdt en egen samling for jenter for å gi et innblikk i Venture Cup. Det resulterte i en dobling i jenteandelen i konkurransens innledende fase. Ifølge arrangørene viser det at det er et stor potensiale også for jenter og nyskaping i den trønderske regionen.

Venture Cup startet i januar. Deltakerne har underveis fått faglig hjelp og veiledning til å utarbeide gode forretningsplaner.

Kamp om 300'

Venture Cup er delt opp i flere faser. Mandag 2. mai blir det premieutdeling på NTNU. Til sammen 300.000 skal fordeles på ulike vinnere og finalister.

De beste går videre til en nasjonal finale på høsten.

Les mer: www.start.ntnu.no