Venture Cup mangler en million

Foreløpig ligger det bortimot tre millioner sponsorkroner i Venture Cup-kassa. Det skulle helst vært fire, for å sikre idérike nordmenn et fullt operativt støtteapparat og en knirkefri gjennomføring av forretningsplankonkurransen også i 2002.

- Arrangementet vil gå sin gang uansett, forsikrer nyinnsatt Venture Cup-general, Pål Sætre. Sponsorsvikten har gitt siviløkonomen en utfordrende start på lederjobben i sekretariatet, som han overtok sist november.

Snører pengesekken

Hydro, Onsagers, Statens nærings- og distriktutviklingsfond (SND), Norges forskningsråd, Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) og Statens Investeringsselskap støtter nyskapingskatalysatoren også i år. Store private selskaper ser derimot ut til å ha snørt igjen pengesekken.

Sætre fremholder at nedgangstidene vi er inne i øker behovet for å tilrettelegge for nyskaping: - Mange godt kvalifiserte folk har mistet jobbene sine. For enkelte kan dette være en drivkraft til å skape egen virksomhet. Vi regner med at det vil komme flere bidrag enn tidligere år. Da er det ekstra viktig at vi kan tilby profesjonell bistand.

SND-kutt svir

Venture Cup-generalen ser i samme omgang med bekymring på Samarbeidsregjeringens kutt på 1,2 milliarder kroner i bevilgningene til SND.

- Dette er et dårlig tidspunkt å kutte rammene på, når annen kapital er blitt enda dyrere. Mange av de tidligere deltakerne i Venture Cup forteller at SND-støtte har vært avgjørende for fremdriften i sine prosjekter.

Regjeringens milliardkutt rammer særlig SNDs lavrisikolåneordning, som er en viktig ordning for å framskaffe risikokapital til næringslivet. Også SNDs kompetanse- og utviklingsprogrammer overfor små- og mellomstore bedrifter rammes.

Ny giv

Venture Cup 2002 sparkes like fullt i gang 17. januar. Sætre er sikker på at finansieringen vil ordne seg, og fremholder regional sponsoraktivitet som en mulig løsning.

- Denne gangen vil vi intensivere innsatsen for å få med forskningsmiljøene. Der er det mye ubrukt potensial. Gjennom møter, informasjonskampanjer og forelesningsrekker, ønsker vi å gjøre kommersialisering til et positivt begrep også i forskningsmiljøene. Vi trenger en kulturendring, sier Sætre.

Forskerhjelp

Nytt av året er såkalt "forskerhjelp". - Mange forskere har verken tid eller lyst til å lage en forretningsplan. Vi har inngått en avtale med Handelshøyskolen BI, som gjør at forskerne kan få hjelp av studenter til å skrive forretningsplan, forteller Sætre.

Enkelte læresteder innfører neste år dessuten vekttallsgivende entreprenørkurs, der deltakelse i Venture Cup inngår.

FAKTA

Forretningsplankonkurranse i to faser. Åpen for alle som har en forretningsidé. Lokale arrangører i Tromsø, Trondheim, Bergen, Ås og Oslo organiserer gratis veiledning og forelesningsrekker omkring tema knyttet til utviklingen av en forretningsplan.

Fase 1 - Forretningsidé. Innleveringsfrist 27. februar.

Fase 2 - Fullstendig forretningsplan. Innleveringsfrist 2. mai.

Totalt 650.000 premiekroner skal deles ut til vinnerne.