Ventet seier til Bilfinger Berger

Ventet seier til Bilfinger Berger
Det tyske firmaet Bilfinger Berger skal utføre betongarbeidet på denne brua. Ill.: Rolf H. Gulbrandsen

Valget av betongentreprenør kom neppe overraskende på noen. Ved anbudsåpningen hadde Bilfinger Berger et forsprang på nesten 24 prosent. Samme entreprenør har blant annet bygd den nye Svinesundbrua og Smålenene bru som fører E 18 over Glomma.

Dalsfjordbrua er en 623 meter lang hengebru med et hovedspenn på 523 meter. Begge tårnene skal stå på land. På vestsiden av hovedspennet blir det en 75 meter lang viadukt med tre spenn, på østsiden blir det en 25 meter lang viadukt.

Betongentreprisen omfatter bygging av tårn og viadukter. Hvert av tårnene blir 100 meter høyt og får tre rigler. Bilfinger Berger skal også støpe de fire forankringsklossene for bærekablene og montere forankringsstag, forankringplate og sadler på tårntoppene.18 000 kvm forskaling, 7 690 kbm betong, 1 267 tonn armering og 11 590 mMN spennkabler vil går med til brubyggingen. Jobben må være fullført innen 3. august neste år.

I forrige uke ble det klart at det nederlandske firmaet HSM får den største ståljobben på Dalsfjorden bru. Ytterligere tre entrepriser skal utlyses. Den første som går ut, gjelder levering av forankringsplater, forankringsstag, bolter og sadler. Senere går det ut entreprise for levering av bærekabler og hengestenger og en for levering av hengestangfester.

Dalsfjorden bru er prosjektert av Vegdirektoratet. Den erstatter fergesambandet Dale-Eikenes når den åpnes høsten 2013.

Les mer om: