Ventet kontrakt til K. A. Aurstad

Ventet kontrakt til K. A. Aurstad
K. A. Aurstad skal anlegge vegen som er markert med heltrukket rød linje. Den stiplete linjen nedenfor viser traséen til Bortnetunnelen. Ill.: Statens vegvesen

Kontraktstildelingen vekker neppe stor oppsikt. Sunnmøringene hadde bare en konkurrent om oppdraget, og den ga et anbud som lå nesten 10 millioner høyere. Til tross for den lave interessen ligger kontraktsummen godt under Vegvesenets overslag.

De 5,2 kilometrene går mellom Kolset og Bortnen i Bremanger kommune i Nordfjord. Sammen med den 4,8 km lange Bortnetunnelen vil den nye vegen redusere avstanden til omverden for mange av innbyggerne i Bremanger.Sprengstein blir hurigbåtkai

I dag går det en lokalveg mellom Kolset og Bortnen, men trafikken er minimal og vegstandarden deretter. Vegen blir nå bygd helt om.

Etter ombyggingen får den en bredde på 6,5 meter. Masseuttaket blir betydelig. I følge Vegvesenets beregninger må det sprenges 120 000 kbm. Det meste av masseoverskuddet blir brukt bygging av hurtigbåtkai i Leirgulen, som ligger mellom Kolset og Bortnen.

K. A. Aurstad må gjøre seg ferdig med jobben innen 10. mai 2013. Senere samme måned blir Bortnetunnelen åpnet. Da er Bremangersambandet omsider fullført. Den nye vegen får status som fylkesveg 616.

Første del av sambandet ble ferdig i juni 2002. Da ble den største øya i kommunen, Bremangerlandet, knyttet til vegnettet via en 1,9 km lang undersjøisk tunnel til Rugsundøya og bru videre til fastlandet.Ferga fikk fortsette

Vegforbindelsen som ble etablert den gangen var imidlertid lite hensiktsmessig for mange av kommunens innbyggere. De som bor på Bremangerlandet har for eksempel en lang og kronglete veg til kommunesenteret Svelgen. Fergesambandet Kjelkenes-Smørhamn som opprettholdt forbindelse mellom Bremangerlandet og fastlandet, ble derfor beholdt. Først når Bortnetunnelen blir åpnet, blir ferga innstilt for godt. Da blir vegstrekningen mellom Bremangerlandet og Svelgen 40 km kortere enn nå.

De totale omkostningene for Bortnetunnelen med tilstøtende veger er beregnet til 577 millioner 2011-kroner. Beløpet dekkes av Sogn og Fjordane fylke. Prosjekteringen av veg og tunnel er utført av Statens vegvesen.

Les mer om: