IT

Venter på Obama

Bilde: Espen Zachariassen
Espen Zachariassen
28. nov. 2008 - 07:50

HALDEN: – George W. Bush sa nei til Kyotoavtalen. Barack Obama ser ut til å ha en annen innstilling, og det kan bety innpass for vår teknologi, sier Knut Johansen, styringsgruppeleder for IT- og energiklyngen Halden Center of Expertise (COE).

Rosingprisen for Grønn IT har fått en sentral plass på møtebordet i de tidligere lokalene til Norske Skog Saugbruksforeningen.

På det meste sysselsatte treforedlingsbedriften 2500 mennesker. I dag har 1500 hoder sitt virke innenfor IT i grensebyen.Eventyr

Eventyret startet med forskning og utvikling på energiomsetning ved Institutt for energiteknikk over 10 år fra midten av 80-tallet.

Forskning, utdanning og næringsliv har vokst til en næringsklynge med verdens første kraftbørs på samvittigheten.

Klyngen består av Halden CoE med drøyt 40 bedrifter, forskning med IFE og Østfoldfoldforskning, i tillegg til utdanning ved Høgskolen i Østfold og Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås.Bærekraftig

Næringsklyngen har gjennom en årrekke drevet energirelatert forskning og utvikling med leveranser av systemer for energibørser og handelssystemer for energi- og kvotehandel til en rekke energiselskaper i Europa, USA og Australia.

Selskaper som den Nordiske kraftbørsen (NordPool), Statkraft, StatoilHydro og Electrisitet de France, EON står på kundelisten.

– Målet vårt er å bygge opp verdensledende forskning og utdanning knyttet til energi, energirelaterte råvarer og klimakvoter. På den måten kan vi bidra til reduksjon av klimautslipp og til videre bærekraftig næringsutvikling, sier Johansen.

I forrige ble arbeidet belønnet med Rosingprisen fra Dataforeningen, i kategorien for Grønn IT. Miljøet fikk prisen for å ha videreutviklet energihandelssystemer til løsninger for handel med klimakvoter.

Slike løsninger er svært viktig for å skape et fungerende marked for omsetning av klimarelaterte produkter og gjennom dette et bedre miljø.Maktskifte

– Med maktskiftet i USA neste år ser vi muligheter for at handel med klimakvoter og andre virkemidler kan få et løft, sier styringslederen.

Til nå har slik handel vært liten i USA. President Bush sa nei, men noen stater har valgt å innføre kvotehandel på egen hånd. Her har Halden COE levert systemer.

– I dag foregår det meste av handelen i Europa. Men Obama har gitt signaler om en miljøpolitikk som kan bety kvotehandel også i USA, tror Johansen.

Les mer om: