IKT

Venter på nødnett

Til tross for at Stortinget ga grønt lys for Tetra i fjor høst, foreligger ingen politiske beslutninger om å starte utbyggingen som bør starte i 2004.

Arbeidet med å planlegge et felles nasjonalt digitalt nødradiosamband for politi, helsevesen og brannvesen har pågått helt siden 1995. Utgangspunktet var å velge løsninger basert på Tetra-standarden (TErrestrial Trunked RAdio). Det er et radiosystem spesielt utviklet for nødformål.

Det er avlyttingssikkert, det har rask oppkoblingstid og mulighet for gruppekommunikasjon. Tetra opprettholder også kommunikasjon mellom to apparater selv om selve nettet skulle være ute av drift.

Valgets kvaler

Men underveis har det vært mye støy og diskusjon om system- og teknologivalg. Konsulentselskapene Nexia og Preview leverte i fjor sommer en rapport som konkluderte med at alle planer om et eget nett burde skrinlegges og erstattes av en løsning med utgangspunkt i kommersielt tilgjengelige GSM/UMTS-systemer.

En kombinasjon med jernbanens GSM-R har også vært nevnt som et alternativ.

Hovedargumentet for de alternative løsningene har vært at de skulle bli vesentlig billigere. En departemental arbeidsgruppe, supplert med innleid kompetanse fra konsulentselskapet Gartner Group, konkluderte imidlertid rett før jul med at nødetatene ikke kan basere seg på GSM/UMTS.

De mener det vil være stor usikkerhet knyttet til en rekke punkter og finner det ikke godtgjort at prisen vil bli lavere. De mener dessuten at leverandørmarkedet vil være lite interessert i å utvikle nødetatskrav i de kommersielle systemene. Arbeidet med et felles nett føres derfor videre.

Det er Tetra-menigheten som nylig var samlet på seminar i regi av Tetra-forum Norge, glade for.

Store investeringer

Et norsk nødnett for de tre nevnte etatene vil få ca. 45.000 brukere. Vi snakker om investeringer et sted mellom 3 og 3,5 milliarder kroner, sier Tor-Helge Lyngstøl, leder for nødetatenes kommunikasjonsprosjekt.

Det er skissert en planlagt ferdigstillelse av nettet til 2008. Da må vi komme i gang med utbyggingen i 2004. Derfor er det viktig å få til en anbudsutlysing i år, men foreløpig foreligger ingen politisk beslutning på at så kan skje. Vi er klare så snart det gis grønt lys, sier Lyngstøl, som håper det vil ligge inne Tetra-bevilgninger i neste års statsbudsjett.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.