NETTARKIV

Vent med kvotehandel

Prosessindustriens Landsforening (PIL) advarer regjeringen mot å innføre nasjonal kvotehandel for norsk industri. - Uten en fungerende internasjonal handel vil innføring av kvoter kunne sammenlignes med nye avgifter, sier direktør i PIL, Stein Lier-Hansen i en pressemelding.

Dyrt

Norge har gode erfaringer med frivillige avtaler om reduksjon av klimagassutslipp. Dette bør også kunne gjennomføres for annen industri. Kvotehandelen bør utvikles i takt med resten av OECD-området, spesielt med EU, mener han. Det vesentlige er at ikke norsk industri rammes av særkostnader inntil et internasjonalt regelverk er etablert.

Mer forurensning

Sementindustrien, mineralgjødsel og ferrolegeringsbransjen vil bli hardest rammet av et nasjonalt kvotesystem med en pris på ca 200 kroner pr tonn CO 2. Siden produksjon i Norge ofte er renere enn i utlandet, vil en utflytting av industrien øke de totale, globale utslippene.

(lh)

Les mer om: