MENINGER

Vellykket markedstilpasning!

Post- og teletilsynet (PT) gjennomførte nylig en høring om de regulatoriske utfordringer ved IP-telefoni. Samtidig venter Telenor, i motsetning til flere mindre aktører, med å tilby IP-telefoni i forbrukermarkedet. Sikkerhet for leveransekvalitet og evne til å skalere tjenesten, er Telenors offisielle begrunnelser for å vente. Slik taler den som tjener gode penger på dagens fasttelefoni.

Vi har hørt historien før. Dereguleringer, krav til effektivitet og teknologiskifte har de siste ti årene gitt mange statsforetak nye utfordringer. Omstillingen av NSB/Jernbaneverket, Posten AS og Telenor ASA er de mest omtalte. Utskillelsen av Mesta AS fra Vegdirektoratet, Entra Eiendom AS fra Statsbygg samt utviklingen i Statkraft er andre eksempler. Omstilling er krevende.

Å forsøke seg som konkurrent til disse statsforetakene må være frustrerende. Når politikere og styresmakter har sett at monopolene må falle, har de vært flinke til å "utrede" konsekvensene av dette i lang tid før nye aktører er sluppet på banen. Statsforetakene har fått tid til å tilpasse seg markedet, enten det har vært åpning for konkurranse innen telesektoren, mulighet for andre enn Posten til å bære rundt på dine og mine brev eller anbudsbasert drift av jernbanestrekninger.

I tillegg har vi vært flinke til å gi statsselskapene våre et lite forsprang til konkurrentene. Telenors eierskap til infrastruktur i telesektoren er et eksempel på det. Konkurrentene har måttet betale overpris for tilgang til det. At Entra Eiendom AS i sin startportefølje har gode og langsiktige leieavtaler med offentlige leietakere når de skal slåss om nye prosjekter, er et annet eksempel. Et tredje eksempel er Mesta. Ifølge enkelte konkurrenter har fått meget god betaling for prosjekter i Vegvesenregi. Dermed har de kunnet gi svært lave priser på konkurranseutsatte anleggsprosjekter uten at inntjeningen totalt sett har blitt for lav.

Selv om vi i dag kan velge en annen teleoperatør enn Telenor, har de fleste fortsatt en ISDN-telefon hjemme. Vi betaler rundt 2000 kroner pr. år i fastavgift til Telenor før første samtale er tatt. Med IP-telefoni kan vi ringe via bredbåndsoppkoblingen hjemme og kutte fasttelefonen helt. Telenor har ingen historisk opparbeidede forsprang på konkurrentene innen IP-telefoni . IP-telefoni er en betydelig trussel for selskapet.

Det overrasker meg ikke om Post- og teletilsynet, tross sin foreløpig uttalte positivitet etter høringsrunden, finner utfordringer som bremser utbredelsen av IP-telefoni. Eller at man ved nøye gjennomlesing av den nye "teknologinøytrale" ekomloven, finner formuleringer som gir dagens store teleaktør i Norge et lite forsprang – også når IP-telefoni kommer for fullt.

Rettferdig? Nja.

Samfunnstjenlig? Ikke nødvendigvis det motsatte.

Tommy Rudihagen

Ansvarlig redaktør

Les mer om: