IKT

Velger rektor via internett

11. okt. 2001 - 11:45

Peter Lykke, leder for valgstyret og er assisterende universitetsdirektør, mener et slikt internett-valg frigjør ressurser til å skape blest rundt valgene. – Vi regner også med større deltakelse fordi det er lettere å stemme, og fordi valgperioden er lengre enn ved tidligere manuelle valg. Forutsetningen for valgsystemet vi har lagd, er felles intranett med personlig pålogging. Der legger vi også ut oppdatert valgmateriell slik at velgerne fortløpende kan følge med.

Sparer tid og penger

Forslag til kandidater kan leveres på nettstedet, frem mot en frist. Etter at fristene for å avgi stemmer er utløpt, kommer råtallene maskinelt. – Vi viser ikke tall underveis. Råtallene må valgstyret kontrollere, men resultatene kommer meget raskt samme ettermiddag. Reglene for kjønnskvotering kan være et av momentene valgstyret må håndtere manuelt, sier Lykke.

Tid og penger spares for alle parter, uten de gamle stemmesedlene. Universitetet slipper å sende ut sedler til de over 18.500 stemmeberettigede. Dermed blir det heller ikke manuell opptelling. NTNU sparer godt over 100 000 kroner bare i valgmateriell og porto.

Egenutviklet

Stemmesystemet er utviklet av NTNUs sentrale IT-seksjon, og er et program tilpasset intranett. Der kan en logge seg på og sjekke sitt eget navn i stemmemanntallet. Ved pålogging til selve valget, kommer det opp hvilket valg den påloggede har tilgag på. Den aktuelle valgseddelen kan så klikkes frem. –Om man for eksempel krysser av for mange navn, kommer en feilmelding.

Den som avgir stemme, må også bekrefte navnene på de utvalgte kandidatene, som kommer opp på en liste. Når det siste OK er trykket, er valget tatt, uten mulighet til å angre, forklarer Lykke.

Det eneste usikkerhetsmomentet med det nettbaserte valget ved NTNU er knyttet til personlig uoppmerksomhet. Om man forlater maskinen under stemmeprosessen uten å logge seg av, kan uvedkommende gå inn og bruke en annen persons stemmerett. Lykke mener sikkerheten er godt ivaretatt, uten at han vil kommentere mer i detalj. – Dobbel stemmegiving ikke er mulig, sier han.

Populært

Flere universitet har meldt sin interesse for den nettbaserte løsningen fra NTNU. – Vi har blitt oppringt av andre som ønsker å følge valget vårt i høst. Men vi har ikke hatt tid til å være pilot i noe felles prosjekt. Tiden har gått med til å utvikle egne kravspesifikasjoner, sier Lykke, som regner med at nettvalget uten tvil er fremtidens løsning. Forhandlinger må til ved eventuelle samarbeid med andre høyskoler eller universitet.

Christian Fjellstad, leder for studentenes valgstyre og studentrepresentant i NTNUs valgstyre, forteller at studentene vedtok allerede i 1998 å arbeide for valg via nettet. – Vi har utviklet et eget system uavhengig av NTNUs opplegg. At det kommer samtidig med NTNUs øvrige valg, er tilfeldig. Denne utviklingen har gått smertefritt, med samarbeid om felles løsninger for manntallsystemene.

Norge har foreløpig ikke dataterminal i alle husstander, slik Frankrike har hatt siden 1980-tallet. Derfor er det langt frem til det første heldigitale kommunevalget i Norge. – Men kommunevalg via nettet burde kanskje snart bli en opsjon, sier valgstyreleder Lykke.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.